Informasjon

Stamming - råd vedrørende skolebarn

Barnets nærpersoner - foreldre, lærere og andre - kan med sin holdning og atferd være viktige bidragsytere til å forhindre at stamming utvikler seg negativt.

Barn som stammer, skal ikke forskjellsbehandles når det gjelder regler for atferd. Men det er viktig at reglene for atferd fungerer slik at om et barn stammer, skal det ikke hindres fra å være med i dialogen med de andre.

Nøkkelen til stammeproblemet er å gripe tidlig inn slik at en kan snu en uheldig utvikling av stamming.

Faktorer som kan påvirke stammingen negativt

  • Tap av lytteren. Enhver form for reaksjon fra mottakeren som antyder usikkerhet, ubehag eller kritikk, for eksempel at lytteren ser vekk eller "stivner" til.
  • Avbrytelser eller "konkurranse om ordet". Barn som stammer, har ofte vansker med å komme i gang igjen dersom de blir avbrutt. Det er også vanlig at et barn stammer mer når han/hun prøver å "bryte" inn i en samtale eller deltar i en samtale der en må kjempe litt om oppmerksomheten.
  • Tidspress. Barn som stammer, er ofte sensitive overfor følelsen av hastverk, stress eller utålmodighet fra sine omgivelser.
  • Krevende språkmodeller. Barn kan ha vansker med å leve opp til talespråklige forbilder som bruker et avansert språk med hensyn til grammatikk, setningslengde, begrep og talehastighet.

Følgende tiltak anbefales

  • Gode råd for førskolebarn gjelder også for skolebarn.
  • Praktiser gode kommunikasjonsregler: Snakk etter tur og ikke i munnen på hverandre. Ved å lære å vente på tur, lytte til hverandre, kan en forhindre at dialogen går i stykker.
  • Finn tid til samtale. Gode taleregler gjelder alle.
  • Legg til rette for et godt talemiljø. Prøv å ikke stille for mange åpne spørsmål. I stedet for å si "Hva har du gjort i helgen", kan du si "Vil du fortelle om en ting som har skjedd i helgen?" På den måten hjelper du barnet til struktur.
  • Snakk med barna om høytlesing, om hvordan det føles å lese høyt og om hva som kan gjøres for at det skal kjennes bedre.
  • Tilstreb en åpen dialog slik at dere kan gjøre avtaler ved behov.

Oppstår det erting eller mobbing på noe vis, må slike problemer håndteres umiddelbart og tas opp med de barna dette gjelder. Et nært samarbeid med foreldre og behandlende logoped er viktig.

Det viktigste målet for barnets nærpersoner er å bidra til at stammingen ikke utvikler seg negativt og å forebygge negative reaksjoner. Det bør oppmuntres til språklig aktivitet for å bevare og stimulere talegleden.

Vil du vite mer?