Nyhetsartikkel

Sterk nedgang i rotavirusinfeksjon hos barn

Rotavirusvaksinen ble innført i Norge for to og et halvt år siden. Nå viser tallene at andelen innlagte barn som fikk påvist rotavirusinfeksjon, gikk ned med 86 prosent i 2016 sammenliknet med årene før.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I 2016 hadde antall barn som var innlagt med påvist rotavirusinfeksjon sunket med 86 prosent sammenliknet med noen år tidligere.

Årsaken er innføringen av rotavirusvaksinen: To og et halvt år etter at rotavirusvaksinen ble tilbudt i regi av det norske barnevaksinasjonsprogrammet, har ni av ti spedbarn blitt vaksinert mot rotavirus.
- Til tross for de strenge aldersgrensene vi har anbefalt for denne vaksinen, er vaksinasjonsdekningen for første dose 92 prosent, og det er veldig bra, sier Tone Bruun til NHI.no. Hun er overlege ved avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Rotarix

Rotavirusvaksinen Rotarix ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet som et tilbud til alle barn født fra og med 1. september 2014. Før dette var rotavirusinfeksjon årsak til rundt to tredeler av alle sykehusinnleggelser med diaré og oppkast blant sped- og småbarn i Norge.

Bruun forteller at Rotarix, som brukes i det norske barnevaksinasjonsprogrammet nå, inneholder levende svekket humant rotavirus og sukrose. Vaksinen gis i munnen.

- Tarminvaginasjon er en kjent, men sjelden bivirkning etter rotavirusvaksinasjon. Dette er en tilstand som sjelden opptrer før 12-ukersalder. Risiko for tarminvaginasjon reduseres dersom vaksinen gis innenfor anbefalt aldersgrense, altså første dose senest når barnet er 12 uker gammelt, og siste dose senest når barnet er 16 uker, forteller hun.

Også mindre sykdom blant større barn

Tallene til FHI viser som nevnt at andelen innlagte barn som fikk påvist rotavirusinfeksjon, har gått betydelig ned etter at vaksineringen ble innført. Men det er også vist en nedgang blant større barn (over tre år).
- Vi kan ikke være helt sikre på årsaken til dette, men sannsynligvis er det delvis på grunn av indirekte beskyttelse fra vaksinen. Altså at de minste barna som er vaksinert, ikke lenger smittes og dermed heller ikke er en smittekilde for de som er eldre. Det er dette man kaller flokkbeskyttelse. De som er vaksinert mot en sykdom, kan altså også være med på å beskytte de som er for gamle eller unge eller av andre grunner ikke kan få vaksinen, forklarer Bruun.

Den høye vaksinasjonsdekningen har flere fordeler:
- Å være beskyttet mot rotavirusinfeksjon, fører til at langt færre barn blir alvorlig syke med dehydrering. Det fører også til færre legebesøk hos fastlege og legevakt, samt innleggelser på sykehus –og vil frigjøre tid til behandling av andre pasienter.

- Unngår sykehusinnleggelse

- En rotavirusinfeksjon er ikke dødelig i Norge – kan du forklare hvorfor barn likevel bør få den?
- Det er riktig at rotavirusinfeksjon sjelden fører til dødsfall i Norge, men det skjer. Beregninger vi har gjort viser at det dør ett barn annethvert år i Norge på grunn av infeksjonen. Dessuten fører rotavirusinfeksjon relativt ofte til sykehusinnleggelse, sier Bruun.

Før innføring av rotavirusvaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet ble nær 2000 barn under 5 år henvist til norske sykehus hvert år på grunn av rotavirusinfeksjon. Rotavirus var årsaken hos rundt 2/3 av alle barn i denne aldersgruppen som ble innlagt på sykehus med mage-/tarminfeksjon. De fleste barna som ble lagt inn, var under 2 år.