Nyhetsartikkel

Størst risiko for barn under ett år

Risikoen for alvorlige skader på grunn av det man antar er fysisk mishandling, er størst blant barn under ett år.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Emergency Medicine Journal i november 20151.

Studien ble gjennomført i England og Wales. Forskerne så på nærmere 15 000 barn under 16 år som ble behandlet for alvorlige skader på sykehus i England og Wales i perioden 2004-2013. Av disse skadene var 92 prosent forårsaket av ulykker, 2.5 skyldtes slåsskamper og fem prosent av skadene var mistenkt fysisk mishandling. Blant de barna som hadde skader på grunn av antatt mishandling, var 98 prosent yngre enn fem år og 76 prosent yngre enn ett år. Skader på grunn av mistenkt mishandling var alvorligere og involverte oftere hjerne og hode enn skader fra ulykker.

Les også: Rister barna til døde

Fokuseres oftere på eldre barn

baby - hode

I innledningen til studien skriver forfatterne at det er forsket lite på alvorlige skader hos barn som er påført ved det man mistenker er mishandling. Mye av den publiserte litteraturen om barnemishandling dreier seg om mindre alvorlige skader. Samtidig fokuserer mediene og offentlige utredninger mest på saker der mishandling har ført til dødsfall. Derfor er alvorlige skader som ikke fører til dødsfall, relativt dårlig beskrevet.

Forfatterne mener at det er interessant å sammenligne den aldersgruppen som oftest får alvorlige skader etter antatt mishandling, med de høyprofilerte sakene om mishandling vi ofte leser om i media - der offeret gjerne er eldre. Rapporteringen om mulige mishandlingssaker er utilfredsstillende og avviker fra det virkelige bildet av den aldersgruppen som oftest dør eller får alvorlige skader på grunn av det man mener er mishandling. Slik underrapportering kan påvirke involverte som helsepersonell, sosialarbeidere og lærere.

Forfatterne omtaler også andre studier som viser at alvorlig skade på grunn av mishandling forekommer oftere blant de yngste barna. Selv om eldre barn også utsettes for mishandling, er de mer robuste og har derfor lavere sannsynlighet for å bli påført alvorlige skader.

Les også: Blåmerker hos barn som blir utsatt for overgrep

Tre ganger høyere risiko for død

Barn som man antok var mishandlet, hadde tre ganger høyere sannsynlighet for å dø av skadene enn de andre barna i studien. 59 prosent av ofrene for mishandling var gutter. Ved skader forårsaket av slåsskamper og ulykker var 89 prosent gutter.

I konklusjonen skriver forfatterne at denne studien bidrar til å underbygge tidligere studier om barnemishandling som en viktig årsak til store skader. Alvorlige skader på grunn av ulykker og alvorlige skader på grunn av mishandling har ulike mønstre og presentasjoner. Barn med alvorlige skader på grunn av mishandling har oftere en betydelig hodeskade og har større sannsynlighet for å dø av skadene enn barn som skades i ulykker.

Les også: Beinbrudd hos barn - tegn på mishandling?

I databasen som forskerne hentet informasjon til studien fra, ble pasienter som døde før de kom frem til sykehuset, ikke inkludert.

Kilder

Referanser

  1. Davies FC, Coats TJ, Fisher R, Lawrence T, Lecky FE. A profile of suspected child abuse as a subgroup of major trauma patients. Emergency Medical Journal 2015; 32: 921-5. emj.bmj.com