Nyhetsartikkel

Tannfrembrudd hos babyer gir trolig ikke feber og diaré

At frembruddet av tenner kan gi feber eller annen sykdom hos barnet stemmer trolig ikke. Derimot kan det være at barnet er mer utsatt for sykdom i denne perioden.

Babyen kan bli mistilpass og irritert, når tennene bryter fram. Men at tannfrembrudd ledsages av feber, forkjølelse, diare eller øreverk, er trolig ikke riktig.

Ifølge Seattle Children`s Hospital1 er dette typiske symptomer på tannfrembrudd:

 • Mer sikling enn ellers
 • Utslett på ansiktet - på grunn av at siklingen irriterer huden
 • Økt behov for å tygge på ting
 • Smerte i munnen der tennene bryter gjennom

Les også: Tannfrembrudd

Feber ikke et typisk symptom

Symptomer som ifølge Seattle Children's Hospital ikke oppstår som en følge av tannfrembrudd, er feber, diaré, bleieutslett og rennende nese.

Å tenke at feber følger med tannfrembrudd kan dermed føre til forsinkelse av behandling - for eksempel om barnet har en infeksjon som øre- eller urinveisinfeksjon.

Det samme gjelder gråt: Tannfrembrudd fører ikke vanligvis til mer gråt enn ellers - det kan heller være på grunn av andre årsaker.

Les også: Tannhelse hos barn

Råd ved tannfrembrudd

Dette bør du vite om tannfrembrudd:

 • Å få tenner er en naturlig prosess som må gå sin gang, og det er sjelden behov for noen tiltak.
 • Det er ufarlig, men kan føre til litt tannkjøttsmerter.
 • Det fremste symptomet er sikling. Tannfrembrudd fører ikke til feber og gråt - dette har trolig en annen årsak.  
 • Det kan være en indirekte kobling mellom tannfrembrudd og feber. Stresset tannfrembrudd fører med seg kan gjøre spedbarn mer utsatt for infeksjoner, noe som kan forårsake symptomer som rennende nese og feber. Tannfrembrudd skjer når barnet er mellom 6 og 30 måneder, og immunforsvaret endres i denne tiden: beskyttelsen som et spedbarnet ble født med og kan ha fått gjennom brystmelk, avtar. Samtidig blir babyen stadig utsatt for smitte. Spedbarn har også en tendens til å tygge på ting under tannfrembrudd, og dette kan utsette dem for bakterier.

Dette kan hjelpe om barnet er utilpass: 

 • Finn området som er sårt og der tanna bryter fram. Gni på stedet med en ren finger. Gjør dette så ofte som nødvendig.
 • Å sette press på stedet der tanna kommer, kan hjelpe: Pakk inn et stykke is i en klut og press dette mot tannkjøttet.
 • Tilby en ring eller lignende å tygge på - gjerne noe som er avkjølt på forhånd. Husk at det babyen biter på ikke må være så kaldt at det gir frostskade på tannkjøttet.

Kilder

Referanser

 1. Seattle Children´s hospital, Teething www.seattlechildrens.org
 2. MedicalNewsToday, Is a runny nose during teething normal?, Amanda Barrell www.medicalnewstoday.com