Nyhetsartikkel

Tenker bedre med sunne vaner

Barn som oppfyller anbefalinger om nok fysisk aktivitet, nok søvn og begrenset skjermtid, har bedre kognitive ytelse enn barn som ikke oppfylte disse anbefalingene.

Temaside om Korona

Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet The Lancet i september 20181.

Kognitive evner, eller kognisjon, er et vanlig begrep innen medisinen og psykologien. Det omfatter blant annet evne til oppfatning, tenking, oppmerksomhet, hukommelse, problemløsning, språk og kommunikasjon.

Viktig for hjernens utvikling

I den aktuelle studien skriver forfatterne i innledningen at barne- og ungdomsårene er en viktig tid for hjernens utvikling, og at atferden vi har gjennom døgnets 24 timer, bidrar til kognitiv ytelse.

Kanadiske retningslinjer anbefaler minst 60 minutter fysisk aktivitet per dag, ikke mer enn to timer skjermtid per dag, og 9-11 timers søvn for barn i alderen 8-11 år.

Les også: Skjermvett for de yngste

Forskerne undersøkte hvilken innvirkning det å følge disse anbefalingene hadde på barns kognitive ytelse. Data ble hentet fra en amerikansk observasjonsstudie og inkluderte 4524 barn i alderen 8-11 år.

Les også: Barn og fysisk aktivitet

Best effekt om alle anbefalingene ble oppfylt

Totalt oppfylte 51 prosent av deltagerne anbefalingene om søvn. 37 prosent oppfylte anbefalingene om skjermtid, og 18 prosent oppfylte anbefalingene om fysisk aktivitet. 71 prosent oppfylte minst en av anbefalingene, mens fem prosent oppfylte alle tre anbefalingene.

Kognitive ytelse var positivt knyttet til hver ekstra anbefaling som ble oppfylt.

Sammenlignet med deltagere som ikke oppfylte noen av anbefalingene, var kognitiv ytelse hos de som oppfylte alle, overlegne.

Les også: Søvnproblemer hos barn

Forfatterne skriver videre at det å oppfylle anbefalingene om fysisk aktivitet var overlegent forbundet med kognitive evner. Funnene viser også hvor viktig det er å begrense skjermtid og til å oppfordre til nok søvn blant barn.

Kilder

Referanser

  1. Walsh JJ, Barnes JD, Cameron JD, Goldfield GS, Chaput JP, Gunnell KE et al. Associations between 24 hour movement behaviours and global cognition in US children: a cross-sectional observational study. The Lancet Child & Adolescent Health 2018; 2 (11): 783-791. www.thelancet.com