Nyhetsartikkel

Tid for lus

Har du husket å sjekke barna for hodelus?

Undersøkelser viser at foreldre har svært ulik kunnskap om og holdning til lus.

Hodelus er 2-4 mm lang, er grå, brune eller svarte. De kan også være røde når de har sugd blod. Den lever en grei tilværelse i hodebunnen hele året, men problemet får ekstra oppmerksomhet rundt skolestart. Det mangler ikke på oppfordringer om å ta luseproblemet på alvor og sjekke barna for lus - men foreldrene er ikke like flinke til å følge rådene.

Det kan ta mange uker fra man blir smittet med lus, til kløen starter. Dermed får lusa god tid på seg til å finne en ny hodebunn, og undersøkelser både i Norge og Danmark viser at mange sjekker hodebunnen for sjeldent.

Les om hvordan lusa sprer seg her

En undersøkelse utført i Danmark blant annet av biolog og luseekspert Kim Søholt Larsen, viser at kun 18 prosent av foreldrene sjekket barna for lus en gang i uka. Bare halvparten av familiene som hadde fått lus, ga beskjed om dette til omgangskretsen. Mens kun halvparten av de som ble oppfordret til å sjekke barna for lus av barnehage, skole eller SFO - faktisk gjorde det.

Kim Søholt Larsen sier til Videnskab.dk at løsningen på problemet bør være at lusesjekk blir en vanlig del av hygienerutinene som bad og tannbørsting, og at lusekammen har en fast plass i hjemmet.

Les om hvordan du behandler lus her

Dårlig kunnskap

Avdeling for skadedyrkontroll ved Folkehelseinstituttet i Norge gjennomførte også en studie som omhandlet tiltak mot hodelus i fjor.

Studien heter Head Lice in Norwegian Households: Actions Taken, Costs and Knowledge og ble publisert i PLoS ONE

Vel 6200 husstander fra Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø deltok i undersøkelsen, som viste at alt for få sjekket ofte nok. Tre av fire familier sjekket for hodelus sjeldnere enn en gang i måneden. Omtrent halvparten av de spurte sjekket sjeldnere enn to ganger i året.

Det betyr at hodelusa kan få formere seg og smitte andre lenge før de oppdages.

Den norske undersøkelsen viser at nordmenn en relativt flinke til å informere andre hvis de oppdager hodelus i familien - over 90 prosent informerte skole og vennekrets om lusefunnene.

Får man hodelus, bør man gjennomføre en behandling med en gang, men man kan gå på skole og jobb som vanlig. Undersøkelsen viste også at mange hadde dårlig kunnskap om hodelusa: En av tre husholdninger holdt barna hjemme fra skolen i forbindelse med at de hadde hodelus. 40 prosent av de spurte mente at det var nødvendig å gjennomføre en omfattende rengjøring om det ble oppdaget hodelus - noe som ikke er nødvendig.

Myter om lus

Hodelusa må nok finne seg i å være omspunnet av en del myter, men i danske Videnskab.dk er noen av dem avlivet. I en artikkel om hodelus og forskning er det den amerikanske luseeksperten Richard Pollack fra Boston University som rydder opp i et par misforståelser:

Hodelus er ikke et tegn på dårlig hygiene. Pollack sier at det i USA er stigmatiserende å få hodelus, som igjen gjør at folk ikke informerer andre om det. Men hodelusa rammer bredt og tar ikke hensyn til om du har nystrøken skjorte.

Smitter lus via hodeplagg? Pollack vil ikke avvise helt at lus kan smitte ved å bytte hodeplagg, men langt på vei er dette en myte. At mennesker blir smittet av hodelus via et mellomledd - en lue eller en hatt - er lite sansynlig, mener han. Lusene skifter vert når hårene til mennesker kommer i berøring av hverandre.

Kilder

Referanser

  1. Rukke BA, Birkemoe T, et.al. Head Lice in Norwegian Households: Actions Taken, Costs and Knowledge . PLoS ONE 2012.