Nyhetsartikkel

Tidlig pubertet og overvekt

Årsaken til at flere kommer tidlig i puberteten, kan være overvekt.

Flere studier har dokumentert at jenter i dag kommer tidligere i puberteten, og at det er flere potensielle faktorer som påvirker denne utviklingen.

En ny studie som er publisert i tidsskriftet Pediatrics i november 2013, viser at overvekt er en faktor som spiller inn når puberteten inntreffer tidligere enn før.

I denne studien fulgte forskerne 1239 jenter i alderen 6 til 8 fra 2004-2011, og dokumenterte både KMI og utviklingen av jentenes kropp.

Les også: Dette er KMI

Forskerne skriver at andre studier fra blant annet Danmark, har vist at jenter begynner å utvikle bryster nesten ett år tidligere enn det som var tilfelle for 15 år siden - og at også de danske forskerne koblet denne utviklingen til KMI og det faktum at stadig flere barn blir overvektige.

Les også: Overvekt hos barn

Uheldig risikoøkning

I den aktuelle studien oppdaget forskerne at utviklingen av bryster for enkelte jenter startet tidligere enn det som er funnet i andre studier. Resultatene viser at jentene med høyest KMI begynte å utvikle bryster allerede som åtteåringer.

Fedme kan ikke kalles årsaken til tidlig pubertet, understreket forskerne. Men det er en av flere faktorer - sammen med inaktivitet og kjemikalier i mat og vann - noe som kan påvirke hormoner som utløser kjønnsmodningen.

I en nyhetsmelding skriver forskerne at jenter som kommer tidlig i puberteten har større risiko for å få blant annet lavere selvtillit, høyere forekomst av depresjon, grensesprengende adferd og lavere skoleprestasjoner .

De skriver at tidlig kjønnsmodning også resulterer i større risiko for fedme, hypertensjon og flere kreftformer - blant annet brystkreft, eggstokkreft og livmorkreft.

Resultatene viste at utviklingen av bryster varierte med rase, fedme og geografi. Blant hvite jenter startet utvikligen i snitt ved 9,7 år - som er tidligere enn eldre rapporter. Svarte jenter fortsatte å oppleve brystutvikling tidligere enn hvite jenter. KMI var den faktoren som var mest avgjørende i denne sammenhengen, sterkere enn rase eller etnisk opprinnelse.

Selv om forskerne fortsatt jobber med å bekrefte de eksakte miljømessige og fysiologiske faktorene bak fenomenet, konkluderer de med at tidlig utvikling av pubertet blant hvite jenter mest trolig er forårsaket av økt forekomst av fedme.

Les også: Puberteten - tiden for å finne seg selv

Ikke normalen

I en lederartikkel i Pediatrics skriver Marcia Herman-Giddens ved University of North Carolina at årsakene til tidlig pubertet er sammensatt.

"Hver enkelt jente er utsatt for flere faktorer i dagens miljø, mange av disse var ikke tilstede for noen tiår tilbake. Dette er faktorer som potensielt kan påvirke utviklingen av puberteten", skriver hun.

Men hun skriver også at det er viktig at vi ikke aksepterer denne utviklingen som den nye normalen - man bør heller etterstrebe et sunnere miljø for barna. Hun understreker at for tidlig pubertet er forbundet med flere uheldige forhold, både helsemessig og psykososialt.

Les også: For tidlig pubertet

Kilder

Referanser

  1. Herman-Giddens M. The Enigmatic Pursuit of Puberty in Girls. pediatrics 2013.
  2. Biro F, Greenspan L, et.al. Onset of Breast Development in a Longitudinal Cohort. Pediatrics 2013.