Informasjon

Tips til deg som hjelper barn med lekser

Barn har større sjanse til å lykkes på skolen, om foreldrene er aktive og viser interesse for skolearbeidet.

Det skriver det amerikanske nettstedet KidsHealth.

Det er viktig å huske på at barna skal gjøre leksene selv, mens du som forelder kan støtte, være tilgjengelig og hjelpe til om barna støter på problemer.

Her er tips som kan hjelpe både deg og barna til at leksene går lettere.

 • Etablere en rutine. Få formidlet at skolearbeidet skal prioriteres, og bruk gjerne en fast tid og sted for lekser som må gjøres. I denne tiden skal barnet vente med å se på TV, snakke i telefonen, spille osv helt til leksene er unnagjort.
 • Finn et leksevennlig sted i huset med godt lys og det de trenger av rekvisitta innen rekkevidde. Kjøkkenet eller spisebordet er en populær arbeidsplass for yngre barn, de kan føle seg mer komfortable med å være i nærheten av deg, og du kan gi oppmuntring og hjelp. Eldre barn vil kanskje foretrekke å trekke seg tilbake til rommet sitt, men da bør du med jevne mellomrom ta en titt inn og gjennomgå leksene sammen med barnet.
 • Når gjør barnet lekser? Noen fungerer best på ettermiddagen, etter en matbit. Mens andre foretrekker å vente til kvelden.
 • Hjelp barnet med å lage en plan over leksene. Er det en dag med vanskelige og tunge lekser, kan du oppmuntre barna til å dele opp leksene i biter. Og husk å ta pause!
 • Sørg for at barnet gjør arbeidet selv. De lærer ikke hvis de ikke forsøker og gjør egne feil. Du som forelder kan komme med forslag og hjelpe til. Med det er barnet som skal gjøre leksene!
 • Vær en motivator. Spør barna i leksene, lag en kjapp quiz eller lignende hvis du skal teste han eller hun.
 • Vær oppmuntrende, sjekk ferdige lekser og vær tilgjengelig for spørsmål.
 • Vær et godt eksempel. Ser barna at du leser bøker? Barn har lettere for å følge foreldres eksempler enn råd.
 • Har barnet problemer med leksene? Be om hjelp. Kanskje trenger barnet briller?
 • Det kan være lurt å koordinere tidspunkt for lekser med foreldrene til barnets venner. Avtal at alle gjør lekser en time fra kl. 15, for eksempel. Da unngår man at ett barn blir utestengt fordi det må være inne og gjøre lekser på et bestemt tidspunkt.

Strategi

Noen barn kan tenge en strategi for lekseøktene.

Lær barna å få en oversikt over arbeidsmengden, slik at de kan lære en strategi som passer dem. Noen barn vil ta det vanskeligste først, mens andre foretrekker å starte med det letteste.

Tillat barna å ta en pause om det er nødvendig, for deretter å lede dem tilbake når de har mer energi og fokus.

Forsøk å relater skolearbeidet til den "virkelige verden". Snakk om hvordan det de lærer nå gjelder utenfor klasserommet. For eksempel ved å knytte emnene i historien med hva som skjer i dagens nyheter.

Men igjen: Du trenger ikke henge over skuldra til barnet ditt og veilede det gjennom alle oppgavene. La barnet gjøre oppgavene selv, og så komme og vise deg resultatet.

Lesing og matematikk

Foreldre kan gi leseglede! Det er mange måter å gjøre det på:


 • Dere kan lese og lytte til bøker
 • Dere kan snakke sammen om bøkene
 • Dere kan fortelle hverandre historier og vitser
 • Dere kan leke med språk og bokstaver
 • Vis barna at å lese er en aktivitet som er til glede og nytte

Uansett hvilke erfaringer vi selv har med matematikk, kan vi gjøre mye for å hjelpe barna i skolearbeidet.

 • Støtte og oppmuntre og vise at matematikk er et viktig fag
 • Dere kan ”jakte på matematikk” i hverdagen
 • Dere kan spille spill og leke osv
 • Be barna fortelle hva de har lært, og forklare oss voksne kva aktuelle begrep betyr.

Kilder

www.kidshealth.org, www.fug.no