Nyhetsartikkel

Trampolinebruk og skaderisiko

Både trampolineparker og hjemmetrampoliner er evig populært blant barn og unge. Begge medfører en betydelig, men litt ulik, skaderisiko.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Pediatrics i september 20161.

Trampolineparker i innendørshaller med trampoliner fra vegg til vegg øker i popularitet, og hjemmetrampoliner ser ut til å holde seg populært blant barn og unge. Forskerne bak denne amerikanske studien har sett nærmere på skadestatistikk for perioden 2010-2014.

Færre hodeskader i trampolineparker

Forskerne fant at mens andel skader i trampolineparker økte i denne perioden, som følge av at flere trampolineparker ble etablert, holdt andelen skader på hjemmetrampoliner seg på samme nivå. Barna som skadet seg i trampolineparker, var i gjennomsnitt noe eldre enn barna som skadet seg på hjemmetrampoliner - henholdsvis 13.5 år og 9.5 år, og i hovedsak gutter.

Forstuvninger og brudd var de vanligste skadene på begge arenaene. Det var litt mindre sannsynlighet for hodeskader i trampolineparkene, men mer sannsynlig med skader i beina og forstuvninger. Ulykker på trampolinebane med behov for sykehusinnleggelse inkluderte åpne bruddskader og ryggmargsskader. Skademekanismene for ulykker i trampolineparker inkluderte fall, kollisjoner med andre og salto.

Betydelig skderisiko

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Fra før av er det kjent at trampolinebruk medfører en betydelig skaderisiko for barn. De fleste trampolineulykker skjer hjemme. Det finnes mange studier som beskriver skadetyper og skademekanismer på hjemmetrampoliner, men få for trampolineparker. I USA viser estimat fra the National Electronic Injury Surveillance system at trampolineskader fører til omtrent 100 000 besøk på akuttmottakene til amerikanske sykehus hvert år.

Trampolineskader kan oppstå fra fall på trampolinematten, fall ned fra trampolinen, sammenstøt med trampolinerammen eller fjær, og fra kollisjoner med andre samtidige trampolinebrukere. På grunn av risikoen fraråder amerikanske barneleger bruk av trampoline, men populariteten vedvarer. I en såkalt policyerklæring om sikkerhet på trampolinen, anbefaler The American Academy of Pediatrics at sikkerhetstiltak bør inkludere konstant overvåkning av trampolinebruken (av en voksen person), tilstrekkelig beskyttende polstring, kun èn person om gangen på trampolinen, og barna bør unngå å stupe kråke og ta salto på trampolinen.

I USA har det de siste årene vært en eksplosiv økning av trampolineparker, med fem til seks nye trampolineparker per måned.

Skader i beina

Skader i hodet og armene kommer ofte som et resultat av fall fra trampoliner. Ettersom det i trampolineparker er mer typisk med trampoliner fra vegg til vegg, kan dette forklare hvorfor det er færre hodeskader som oppstår i trampolineparker. Skader i beina var langt vanligere i trampolineparker. Dette inkluderte flere alvorlige skader som åpne brudd og leddforskyvninger.

Det er uklart om det er større risiko for skader i beina i trampolineparker, eller om dette avviket skyldes at det er færre skader i armer og færre hodeskader. Å lande på rammene til trampolinene i trampolineparkene bidro også til skadehyppigheten og alvorlighetsgraden av skadene i beina. Det spilte også en rolle at man kunne hoppe mye høyere i en trampolinepark.

Et trampolinedesign som har vist seg å redusere skaderisikoen, er en såkalt "soft-edge trampoline", et design som ikke har noen fjær på hoppeflaten og som inkluderer et sikkerhetsnett uten faste støtter.

Kilder

Referanser

  1. Kasmire KE, Rogers SC, Sturm JJ. Trampoline Park and Home Trampoline Injuries. Pediatrics 2016. pediatrics.aappublications.org