Nyhetsartikkel

Uforklarlig økning av type 1-diabetes

Antallet barn som får type 1-diabetes, er anslått å øke med 70 prosent i perioden fra 2005 til 2020. Fortsatt vet man ikke hva som forårsaker sykdommen.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Ifølge en artikkel i Berlingske Tidende fra mai 2010, har antallet danske barn og unge som er rammet av type 1-diabetes, steget med 57 prosent i løpet av de siste ti årene. Blant barn under ti år har økningen vært på 100 prosent.

Størst økning blant de yngste barna

En studie som ble publisert i the Lancet i mai 2009 underbygges disse tallene. I følge denne studien er økningen mest dramatisk blant de yngste. Antallet barn under fem år som rammes av type 1-diabetes, vil øke med 123 prosent - altså mer enn dobles i perioden fra 2005 til 2020.

Studien ble utført i perioden fra 1989 til 2003 med deltakere fra 20 europeiske land. Den høyeste økningen ses i øst-europeiske land, hvor livsstilsendringer skjer raskere enn i rikere europeiske land.

Vet hva som skjer, men ikke hvorfor

Leder av den danske Diabetesforeningen sier til Berlingske Tidende at det verste er at de fortsatt ikke har en anelse om hva som utløser sykdommen. En teori som nevnes, er at overdreven renslighet kan påvirke barnas immunforsvar på en negativ måte, slik at de lettere blir syke, og at sykdommen kan utløses av en infeksjon eller et virus.

Andre teorier er at det kan være forurensning eller mangel på D-vitamin som er årsaken. "Vi vet hva som skjer i kroppen, men ikke hvorfor".

Sammenheng med drikkevann eller vitamin D?

Ifølge en artikkel fra Folkehelseinstituttet fra 2003 har type 1-diabetes blant barn og unge i Norge økt med 30 prosent fra 1989 til 2003. De skriver at de ikke tror økningen skyldes tilfeldigheter, men at forklaringen kan ha en sammenheng med livsstil, kosthold, drikkevann, eller virusinfeksjoner. Norske studier har blant annet antydet at det kan være en mulig sammenheng mellom surhetsgrad i drikkevannet, eller for lav tilgang på vitamin D i tidlig barnealder. Teoriene er mange, men foreløpig har ikke forskerne klart å finne noe svar.

To forskjellige sykdommer

Mange blander type 1-diabetes og type 2-diabetes.

Type 2-diabetes knyttes opp mot livsstil og arv, og kan i stor grad forebygges med nok mosjon og et sunt kosthold. Dette rammer stort sett godt voksne og eldre mennesker. Mange kan få god kontroll på blodsukkeret ved å legge om livsstilen.

Type 1-diabetes er en såkalt autoimmun sykdom, der kroppens immunforsvar ødelegger egne insulinproduserende celler. Dette rammer stort sett barn og unge, og de som får sykdommen, må tilføres insulin i form av mange daglige injeksjoner for å overleve - uavhengig av vekt og kosthold.

Ifølge Norges Diabetesforbund er det per i dag ca. 25 000 mennesker i Norge som har type 1-diabetes, mens 350 000 har type 2-diabetes. Blant de med type 2-diabetes er det bare omtrent halvparten som har fått diagnosen - resten lever i uvisshet om sin egen sykdom.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Patterson CC, Dahlquist GG, Gyürüs E, Green A, Soltész G; EURODIAB Study Group.. Incidence trends for childhood type 1 diabetes in Europe during 1989—2003 and predicted new cases 2005—20: a multicentre prospective registration study. The Lancet 2009; 373: 2027-33. www.thelancet.com