Informasjon

Unngå nesespray til små barn

Du bør unngå å bruke nesespray til barn under to år.

Er barnet ditt tett i nesen? Du bør likevel unngå å bruke slimhinneavsvellende nesespray og nesedråper til behandling av tett nese ved hvis barnet er under to år.

Slimhinneavsvellende nesedråper og nesespray er ofte blitt gitt til barn med øvre luftveisinfeksjoner. Men legemiddelverket anbefaler ikke å gi slike legemidler til barn under to år – selv om de er i salg på apoteket.

Årsaken er blant annet at det er rapportert om flere alvorlige bivirkninger i forbindelse med bruk av slike legemidler til små barn.

Les også: Probiotika kan holde barn friske

Vanlig med infeksjoner

I artikkelen “Slimhinneavsvellende nesedråper og nesespray hos barn” i Tidsskrift for Den norske legeforening, skrev Ansgar Berg, Olav Spigset og Kari Furu for noen år tilbake at slimhinneavsvellende nesedråper og nesespray bør unngås hos de små barna.

Infeksjoner i øvre luftveier er veldig vanlig blant barn i førskolealder – de får i gjennomsnitt seks infeksjoner i året. Det verste er gjerne det året barnet begynner i barnehage.

Infeksjonene skyldes ofte virus og er gjerne begrenset til nesen, svelget eller ørene.

Symptomene på dette er tett nese, sårhet i halsen og sting eller smerter i ørene. Og mange tyr til slimhinneavsvellende nesedråper og nesespray.

Les også: Frisk nok til barnehagen?

Heller saltvann

Både amerikanske og britiske myndigheter advarer mot bruk av slike legemidler til barn under to år etter å ha fått flere rapporter om alvorlige bivirkninger. Dette gjelder også bruk av slimhinneavsvellende nesespray eller dråper som inneholder de virkestoffene som er i reseptfritt salg i Norge.

- Det er imidlertid ikke mottatt rapporter om alvorlige bivirkninger hos barn under 12 år her til lands, sier Hilde Samdal i Legemiddelverket.

I artikkelen i Tidsskrift for Den norske legeforening, skriver forfatterne at når en behandling for en ufarlig tilstand ikke er dokumentert effektiv, vil selv en liten risiko ved bruk overskygge nytten av behandlingen. Denne risikoen ser særlig ut til å være til stede hos dem under to år.

I stedet anbefaler de skylling med saltvannsoppløsninger til de minste barna – selv om heller ikke denne behandlingen er dokumentert å kunne lindre eller gjøre sykdomsforløpet enklere.

Er barnet over to år, mener forfatterne at risikoen for bivirkninger trolig er så liten at bruken kan forsvares - selv om dokumentasjonen for denne aldersgruppen heller ikke er tilfredsstillende. De understreker at det er viktig at de anbefalte dosene ikke overskrides.

Les også: Bakterier og virus i barnehagen

Fem råd til foreldre:

Legemiddelverket mener fortsatt at det er riktig at denne typen medisiner er tilgjengelig for bruk hos barn under to år etter råd fra lege, men har følgende råd til foreldre og foresatte:

  • Bruk saltvannsdråper eller saltvannsspray mot tett nese til barn under 2 år.
  • Ikke gi barn som er under 2 år slimhinneavsvellende nesespray eller nesedråper uten at du har snakket med lege, apotek eller helsesøster.
  • Følg bruksanvisningen på pakken nøye.
  • Gi ikke flere doser i døgnet enn anbefalt.
  • Barn bør ikke bruke nesespray eller nesedråper i mer enn 5 sammenhengende dager.

Kilder

Referanser

  1. Berg A, Furu K, Spigset O . Slimhinneavsvellende nesedråper og nesespray hos barn. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 2582-3.
  2. www.legemiddelverket.no