Nyhetsartikkel

Uregelmessig leggetid kan gi dårligere skoleresultat

Uregelmessig leggetid i småbarnsalderen, kan innvirke på kognitiv ytelse i 7-års alder, viser tester i lesing, matematikk og øvelser som dreier seg om romfølelse.

I en studie som ble forhåndspublisert på nett i Journal of Epidemiology and Community Health i juli 20131, har forfatterne undersøkt om det er noen sammenheng mellom leggetid hos småbarn, og kognitiv ytelse når barna er 7 år gamle.

Deltagerne var 11.178 britiske barn. Forfatterne gikk gjennom informasjon om sengetid for disse barna, og senere tester i lesing, matematikk og øvelser som dreier seg om romfølelse.

Innvirker på senere kognitive evner

Å ikke legge seg til en fast tid som 7-åring innvirket på testresultatet til jentene, men ikke til guttene. Å ikke legge seg til en fast tid i tre-års alderen, er derimot for begge kjønn, uavhengig assosiert med lavere kognitiv ytelse i 7-års alderen.

Søvn spiller en avgjørende og kompleks rolle i vedlikehold av helse og optimal funksjon, og er regulert av en kombinasjon av sosiale og biologiske fenomen. En rekke sosiale og miljømessige faktorer, inkludert foreldrenes jobbsituasjon og rutiner i familien, har vist seg å innvirke på mengden og kvaliteten på søvnen barna får.

Les også: En god natts søvn

Forskyver leggetiden

På grunn av lange arbeidsdager føler mange foreldre at de ikke får nok tid med barna sine. Dette kan føre til at leggetiden blir forskjøvet. Utvikling i tidlig barndom har en grunnleggende innvirkning på helse og velvære gjennom livsløpet.

En tidligere metaanalyse som forfatterne viser til, har antydet at kort søvnvarighet i 2.5 års alder, selv om det senere er fulgt av nok søvn frem til seks års alder, er forbundet med dårligere kognitive resultater enn de barna som fikk nok søvn.

Også uheldig å legge seg for tidlig

Forfatterne observerte også lavere kognitive testresultater hos jenter som måtte gå tidlig til sengs. Dette kan gjenspeile en mer restriktiv familieinnstilling, med begrensede muligheter for interaksjon, som kan nære tidlig utvikling hos barn.

Forfatterne konkluderer med at en rekke forhold i familien er forbundet med hva slags leggerutiner små barn har. Funnene antyder at inkonsekvent leggetid, særlig hos små barn, og/eller gjennom tidlig barndom, er forbundet med barns kognitive utvikling. Dette kan ha en innvirkning på helse og sosiale forhold gjennom livet, skriver forfatterne.

Kilder

Referanser

  1. Kelly Y, Kelly J, Sacker A. Time for bed: associations with cognitive performance in 7-year-old children: a longitudinal population-based study. JECH 2013. jech.bmj.com