Nyhetsartikkel

Varm drikke kan gjøre stor skade

Barn under fem år rammes av brannskader langt oftere enn eldre barn.

De fleste skåldingsskader skjer ved at barn får varm væske over seg.

Det er så lite som skal til. Og hvem kunne drømme om at en varm tekopp kan gjøre så mye skade?

Brannskader blant barn skjer oftest i hjemmet og kan lett forebygges. Det er viktig at foreldre og andre voksne er påpasselig med hvor de setter fra seg det som lett kan rives ned av nysgjerrige barnehender.

Ifølge Norske brannvernforening får 15 000 personer medisinsk behandling for brannskader årlig (tall fra 2017). Barn i alderen 0-9 år er de mest utsatte.

Se animasjon av brannskade her

Her er noen enkle, men viktige råd for å redusere risikoen for brann- og skåldingsskader:

 • Plasser koppen utenfor rekkevidde.
 • Ikke drikk noe varmt mens du ammer.
 • Hold barnet ute av kjøkkenet ved matlaging evt. ha barnet i en lekegrind.
 • Bruk kasserollevern, eller sett alltid kjeler, vannkoker og kopper langt inn på benken.
 • Tøm kjeler og vannkoker straks etter bruk.
 • Vend håndtak fra gryter og kjeler vekk fra fronten på komfyren.
 • Kjenn alltid etter hvor varmt vannet er før du bader barnet.
 • Bruk kraner med barnesikring.
 • Sett stekepannen med hanken inn.
 • Brukk vannkoker med korte ledninger - de med lange lednigner er lette å få tak i.
 • Sørg for at varmtvannet i kranen ikke går over 50 °C ved å sette ned temperaturen på varmtvannsbeholderen.
 • Forlat aldri et barn på badet, eller la de være alene med eldre søsken som kan skru på varmtvannet.
 • Hold døren til badet lukket når det ikke er i bruk.

Flest gutter

Brannskadeavsnittet ved Haukeland Universitetssykehus har landsdekkende funksjon for behandling av pasientar i alle aldersgrupper med store brannskader, brannskader som krever spesiell ekspertise og andre definerte tilstander.

Les også: Vurdering av brannskade

En studie1 som blant annet ble gjennomført av Bergen legevakt og Haukeland Universitetssykehus, viser at nesten halvparten av barna som får brannskader, er mellom 0 og 2 år, og at de fleste av barna som rammes er gutter.

Les mer om studien her

Ifølge fofatterne bak studien (publisert i 2011), viser det seg at de aller fleste uhell skjer mellom klokka 15 og 19 på hverdager. De fleste ulykkene skjer hjemme eller på besøk hos familie eller venner.

Men det nytter å forebygge. Forskerne viser til en studie fra Harstad der man ville finne ut om systematisk forebygging virket. Informasjon til foreldrene og enkle sikringstiltak førte til en nedgang på over 50 prosent i antall brannskader.

Neste side