Nyhetsartikkel

Varm drikke kan gjøre stor skade

Hvordan skjer ulykkene?

Ifølge Oslo Univerisitetssykehus er dette eksempler på hvordan ulykker i hjemmet kan skje:

 • Barnet klarer å få tak i en kopp med varm kaffe eller te som man tror er satt på en trygg plass, barnet velter koppen med varmt innhold over seg
 • Barnet klatrer på komfyr ved å stå på døren til stekeovnen
 • Velte kasserolle fra komfyr
 • Velte presskanne
 • Ledning til kaffetrakter trekkes/vannkoker trekkes ned
 • Barn med under matlaging, spesielt for innvandrere
 • Uhell i bil - varm drikke på termos
 • Rett-i-koppen
 • Kommer hjem fra skolen uten voksne
 • Tekopp velter ved leksegjøring

Kilder

Referanser

 1. Brudvik C, Leirdal Hoem E, et.al.. Brannskader hos barn i Bergen. Tidsskr Nor Legeforen 2011. doi:10.4045/tidsskr.09.0641 DOI
 2. https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nyheter/mange-sma-barn-behandles-arlig-for-alvorlige-brannskader-
Forrige side