Nyhetsartikkel

Varm drikke kan gjøre stor skade

Barn under fem år rammes av brannskader langt oftere enn eldre barn.

De fleste skåldingsskader skjer ved at barn får varm væske over seg.

Det er så lite som skal til. Og hvem kunne drømme om at en varm tekopp kan gjøre så mye skade?

Brannskader blant barn skjer oftest i hjemmet og kan lett forebygges. Det er viktig at foreldre og andre voksne er påpasselig med hvor de setter fra seg det som lett kan rives ned av nysgjerrige barnehender.

Ifølge Norske brannvernforening får 15 000 personer medisinsk behandling for brannskader årlig (tall fra 2017). Barn i alderen 0-9 år er de mest utsatte.

Se animasjon av brannskade her

Her er noen enkle, men viktige råd for å redusere risikoen for brann- og skåldingsskader:

 • Plasser koppen utenfor rekkevidde.
 • Ikke drikk noe varmt mens du ammer.
 • Hold barnet ute av kjøkkenet ved matlaging evt. ha barnet i en lekegrind.
 • Bruk kasserollevern, eller sett alltid kjeler, vannkoker og kopper langt inn på benken.
 • Tøm kjeler og vannkoker straks etter bruk.
 • Vend håndtak fra gryter og kjeler vekk fra fronten på komfyren.
 • Kjenn alltid etter hvor varmt vannet er før du bader barnet.
 • Bruk kraner med barnesikring.
 • Sett stekepannen med hanken inn.
 • Brukk vannkoker med korte ledninger - de med lange lednigner er lette å få tak i.
 • Sørg for at varmtvannet i kranen ikke går over 50 °C ved å sette ned temperaturen på varmtvannsbeholderen.
 • Forlat aldri et barn på badet, eller la de være alene med eldre søsken som kan skru på varmtvannet.
 • Hold døren til badet lukket når det ikke er i bruk.

Flest gutter

Brannskadeavsnittet ved Haukeland Universitetssykehus har landsdekkende funksjon for behandling av pasientar i alle aldersgrupper med store brannskader, brannskader som krever spesiell ekspertise og andre definerte tilstander.

Les også: Vurdering av brannskade

En studie1 som blant annet ble gjennomført av Bergen legevakt og Haukeland Universitetssykehus, viser at nesten halvparten av barna som får brannskader, er mellom 0 og 2 år, og at de fleste av barna som rammes er gutter.

Les mer om studien her

Ifølge fofatterne bak studien (publisert i 2011), viser det seg at de aller fleste uhell skjer mellom klokka 15 og 19 på hverdager. De fleste ulykkene skjer hjemme eller på besøk hos familie eller venner.

Men det nytter å forebygge. Forskerne viser til en studie fra Harstad der man ville finne ut om systematisk forebygging virket. Informasjon til foreldrene og enkle sikringstiltak førte til en nedgang på over 50 prosent i antall brannskader.

Råd ved brannskader

Hva gjør du hvis skaden inntreffer? Rådene her er hentet fra NHI.no og Barnekirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus (artikkelen "Mange små barn behandles årlig for alvorlige brannskader"):

Les også: Førstehjelp ved brannskade

 • Ta av alle klær (om de ikke sitter fast). Klær holder på varmen, og kan derfor gjøre forbrenningen verre.
 • Avkjøl de skåldede områdene med kaldt/lunkent vann øyeblikkelig i minst 20 minutter. Vann renser sårene og avkjøling forhindrer dypere skade og kan være smertelindrende. Hvis det er upraktisk, holdes forbrenningen i kaldt vann eller kjøl det med kalde omslag. Ved å kjøle ned brannskaden reduseres også hevelsen ved at varme fraktes bort fra huden.
 • Bruk aldri is. Det kan gjøre skadene på huden verre, og barnet kan bli farlig nedkjølt.
 • Bruk aldri smør, kremer, oljer, tannkrem el. lignende på brannskaden. Det
  kan holde på varmen og gjøre skaden verre.
 • Hev armen/benet for å redusere hevelse
 • Fjern alle gjenstander, som smykker og ringer som kan stramme rundt huden, spesielt fingrene. Det kan forhindre sirkulasjonen.
 • Dekk det forbrente område med ren og fuktig bommulsklut / håndklær.
 • Oppsøk lege eller legevakt dersom huden er sprukket, dersom det forbrente område er større en håndflaten til barnet - eller hvis du er i tvil.
 • Oppsøk alltid lege om det gjelder spedbarn.
 • Ikke stikk hull på blemmene. Væskefylte blemmer beskytter mot infeksjon. Hvis blærene brister, bør du vaske området med milde såpe og vann, smør så på en antibiotikasalve (eks. Brulidin) og legg på en gasbandasje. Skift bandasje daglig.
 • Vær på vakt overfor tegn på infeksjon som økende smerter, rødhet, feber, hevelse eller økt væskeutskillelse. Om det utvikler seg infeksjon, må du søke medisinsk hjelp.
 • Unngå å skade eller sole området hvis det er mindre enn ett år siden skaden. Hvis ikke, kan det oppstå mer uttalte pigmentforandringer. Bruk solkrem med høy solfaktor og dekk området i minst ett år.

Ved større forbrenninger, ring 113 eller skaff medisinsk nødhjelp snarest.

Hvordan skjer ulykkene?

Ifølge Oslo Univerisitetssykehus er dette eksempler på hvordan ulykker i hjemmet kan skje:

 • Barnet klarer å få tak i en kopp med varm kaffe eller te som man tror er satt på en trygg plass, barnet velter koppen med varmt innhold over seg
 • Barnet klatrer på komfyr ved å stå på døren til stekeovnen
 • Velte kasserolle fra komfyr
 • Velte presskanne
 • Ledning til kaffetrakter trekkes/vannkoker trekkes ned
 • Barn med under matlaging, spesielt for innvandrere
 • Uhell i bil - varm drikke på termos
 • Rett-i-koppen
 • Kommer hjem fra skolen uten voksne
 • Tekopp velter ved leksegjøring

Kilder

Referanser

 1. Brudvik C, Leirdal Hoem E, et.al.. Brannskader hos barn i Bergen. Tidsskr Nor Legeforen 2011. doi:10.4045/tidsskr.09.0641 DOI
 2. https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nyheter/mange-sma-barn-behandles-arlig-for-alvorlige-brannskader-