Informasjon

Er det mor sin skyld at barna blir overvektige?

Hvor mye mor legger på seg i svangerskapet - og hvor mye det nyfødte barnet legger på seg de første månedene av livet, kan være viktige faktorer for senere utvikling av overvekt og fedme hos barnet.

Temaside om Korona

To ulike studier fra juni-nummeret av American Journal of Clinical Nutrition har sett på sammenhengen mellom henholdsvis mors vektøkning i svangerskapet, barnets vekt og fettmasse de første månedene av livet, og senere overvekt og fedme hos barna. Begge studiene viser at de ernæringsmessige grep som blir gjort i startgropen, kan få betydning for den vekten eller fettprosenten du senere får.

Større risiko for fedme blant barn av mødre som la på seg mye

I den ene studien fant forskerne at om mor legger på seg mye i svangerskapet, kan dette øke risikoen for at barnet senere blir overvektig1.

Da forskerne undersøkte barnas vekt ved 7-års alderen, så de at vekten økte med tre prosent for hvert kilo mor hadde lagt på seg i svangerskapet. Dette er ikke veldig mye. Mer oppsiktsvekkende er det da at barn født av mødre som la på seg mer enn det som er anbefalt i svangerskapet, hadde betydelig økt risiko for overvekt. Sjansen (odds) for overvekt var 48 prosent høyere hos disse enn hos de av 7-åringene som var født av mødre som ikke hadde overskredet den anbefalte vektøkningen. Forfatterne av studien konkluderer med at å hjelpe gravide kvinner til å holde seg innenfor den anbefalte vektøkningen, kan være viktig for å forebygge fedme hos barn.

Rask vektøkning i de første månedene øker risikoen for fedme

Den andre studien har sett på sammenhengen mellom vektøkning i ulike perioder av barnets første leveår og senere fettmasse2. Her konkluderer forfatterne med at en større vektøkning i de første seks månendene av livet, er sterkest forbundet med senere økt fettmasse. I forbindelse med vektøkning i andre halvdel av det første leveåret ser man ikke denne sammenhengen. Forfatterne foreslår at i de tilfellene man ser at barna har en veldig rask vektøkning, kan dette gi en mulighet for å sette i gang tiltak som kan redusere senere risiko for fedme.

Bør ikke være noen overraskelse

I følge en lederartikkel3 i samme utgave av American Journal of Clinical Nutrition, bør det ikke være noen overraskelse at det som skjer i de første månedene av livet, kan ha en avgjørende betydning for livslang ernæringsstatus. Ettersom fedme er en stor byrde - og den mest kostbare ernæringsforstyrrelsen på verdensbasis, er det naturlig at det blir stilt spørsmål ved om spedbarnstiden er en nøkkelperiode for utvikling av fedme - med de konsekvensene det medfører.

I en annen studie har det tidligere blitt funnet at høy vektøkning fra 0-6 måneders alder ikke bare økte sjansen for fedme, men også risikoen for metabolsk syndrom senere i livet. Ved høy vektøkning hos barn i alderen 3-6 år, kunne man ikke finne en slik sammenheng.

Lederartikkelen påpeker at også andre studier tyder på at vektøkning i barnets første seks måneder er en tydeligere pekepinn for senere utvikling av fedme, enn vektøkning senere i spedbarnstiden eller i barndommen.

OBS! Avgjørende med god vektøkning

Vær oppmerksom på at spedbarn skal ha en god vektøkning - du bør ikke forsøke å "slanke" spedbarnet ditt. Om du er bekymret for at barnet ditt legger på seg for raskt, er dette noe du i så fall bør ta opp med lege eller helsesøster.

I svangerskapet er det også viktig å huske at det er normalt å legge på seg. En normal (og anbefalt) vektøkning i svangerskapet er på 12-15 kg. Legger du på deg ca. 12,5 kilo i svangerskapet, kan du regne med å komme ut med din før-gravide vekt en tid etter fødselen. I begge disse studiene har forskerne altså sett på når vektøkningen hos mor og barn har oversteget det normale.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. B.H Wrotniak, J. Shults, S.Butts, N. Stettler . Gestational weight gain and risk of overweight in the offspring at age 7 y in a multicenter, multiethnic cohort study . Am J Clin Nutr 2008; 87: 1818-24.
  2. S. Chomtho, J. CK Wells, J.E Williams, P.S.W Davies, A. Lucas, M.S. Fewtrell . Infant growth and later body composition: evidence from the 4-component model . Am J Clin Nutr 2008; 87: 1776-84.
  3. M.W. Gillman . The first months of life: a critical period for development of obesity . Am J Clin Nutr 2008; 87: 1587-89.