Nyhetsartikkel

Virus i luftveiene hos barnehagebarn

Hos 43 prosent av barnehagebarna som deltok i den norske studien, fant forskerne luftveisvirus i nesen deres. En tredjedel av disse var uten symptomer på sykdom.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Studien, som ble publisert i PLOS ONE i juli 20161, hadde 161 deltagere. Dette var barn i ett til seks års alder som gikk i to ulike barnehager som var delt inn i avdelinger etter alder. Forskerne tok prøver av barna gjennom fire besøk på høst og vinter i en to-års periode. Totalt ble det utført 355 kliniske undersøkelser, og det ble tatt 343 prøver fra nese- og halsslimhinnen.

Tilsynelatende friske barn

43 prosent av alle neseprøvene var positive for ulike typer virus, og andelen varierte etter alder, avdeling i barnehagen og årstid. Ved 24 prosent av undersøkelsene hadde barna klare tegn på luftveisinfeksjon, 41 prosent hadde milde symptomer og 35 prosent av barna var symptomfrie. Neseprøvene viste at virus ble funnet hos 70 prosent av barna med klare symptomer, hos 41 prosent av barna med milde symptomer og hos 30 prosent av barna uten tegn på sykdom.

Forfatterne konkluderer med at positive PCR-tester (en analysemetode) for luftveisvirus (særlig pictornavirus) ofte påvises hos tilsynelatende friske barn som går i barnehage. Forekomsten av påvist virus var knyttet opp mot alder, kliniske tegn på luftveisinfeksjon, hvilken seksjon i barnehagen barna var i og årstid.

Les også: Frisk nok til barnehagen?

Ikke overraskende

Forfatterne skriver at de fant en eller flere luftveisvirus hos fire av ti norske barn som gikk i barnehage. Alle barna deltok i daglige aktiviteter, men en av fire barn hadde klare tegn på en pågående luftveisinfeksjon ved klinisk undersøkelse, dessuten hadde fire av ti milde tegn på luftveisinfeksjon. Selv om de med de tydligste symptomene hadde høyest forekomst av påvist virus (70 prosent) var en tredjedel fortsatt viruspositive og uten noen kliniske tegn.

Funnene bekrefter klinisk erfaring om at både friske barnehagebarn og forkjølede barn hyppig er bærere av luftveisvirus.

Kilder

Referanser

  1. Moe N, Pedersen B, Nordbø SA, Høsøien Skanke L, Krokstad S, Smyrnaios A, Døllner H. Respiratory Virus Detection and Clinical Diagnosis in Children Attending Day Care. PLOS ONE 2016. journals.plos.org