Nyhetsartikkel

Vokse opp med bror eller søster - er det en forskjell?

Bror eller søster? Tenker du at kjønnet på søsken former deg og påvirker hvem du er som voksen?

Mange vokser opp med søsken i familien. Det kan være bror, søster eller begge deler. Halvsøsken, mange søsken eller bare ett søsken. 

Men hva har dette å bety for hvordan du utvikler deg som person? Blir du mer risikovillig om du har en bror? Mer samvittighetsfull? Eller vil det å vokse opp med en søster gjøre deg mer emosjonell?

En ny studie har undersøkt om det er forskjell på om du vokser opp sammen med bror eller søster med tanke på personlighet senere i livet. Funnene er publisert i tidsskriftet Psychological Science1.

Typisk "kvinnelig" og "mannlig"

Ifølge en nyhetsmelding2 om studien har forskere mange ganger tidligere undersøkt om brødre og søstre påvirker sine søsken med tanke på egenskaper som anses som "typisk mannlige" eller "typisk kvinnelige". Forskerne skriver at funnene som er gjort, gjerne er motstridende, noe som kan skyldes at de ofte er basert på begrensede og ikke veldig robuste data.

Forskerne har nå undersøkt dette på nytt. Det har de gjort ved å bruke data fra mer enn 80 000 voksne fra ni ulike land. Forskjellige nasjonale studier som har fulgt mennesker over tid og som systematisk samler informasjon om mennesker over flere tiår, ble brukt. Her finnes informasjon om menneskers både levekår og personlighetstrekk.

Kjønn spiller ingen rolle

Forskerne innrømmer at de ble overrasket over funnene de gjorde: Personlighetstrekk som risikovillighet, emosjonell stabilitet, være samvittighetsfull og tålmodig hang ikke sammen med kjønn på søsken. 

Dette gjaldt på tvers av landegrenser. 

Forskerne avviser altså med denne studien at det å vokse opp med bror eller søster er med på å utvikle visse personlighetstrekk. De skriver at det som samfunnet anser som "typisk kvinnelig "eller" typisk mannlig ", henger ikke sammen med kjønn på søsken man vokser opp med. 

Derimot hevder de at dagens forskning tyder på at søsken har en overraskende liten innvirkning på personligheten din i voksen alder. Heller ikke hvor i søskenflokken du befinner deg, har noen innvirkdning på dette. 

Men når det kommer til personlig økonomi, viser denne aktuelle forskningen at kjønn på søsken kan spille en rolle: Kvinner med en yngre bror tjener omtrent sju prosent mindre enn kvinner med en yngre søster.

Kilder

Referanser

  1. Dudek T, Brenøe A A, et.al. No Evidence That Siblings’ Gender Affects Personality Across Nine Countries. Psychological Science 2022. journals.sagepub.com
  2. Universität , BROTHERS AND SISTERS SHAPE CHARACTER LESS THAN THOUGHT, 2022 www.uni-leipzig.de