Nyhetsartikkel

Vold mot kvinner: De skjulte slagene

Temaside om Korona

Barn i fokus for truslene

Forskning indikerer at for barn som opplever vold mellom foreldrene, er dette en av de viktigste årsakene til at gutter senere utøver vold mot sine partnere, og til at jenter blir utsatt for vold av sine partnere.

Forskning tyder på at de fleste kvinner som blir utsatt for vold av partneren, ikke er passive ofre. De tar i bruk strategier som skal trygge dem og barna best mulig. Det andre tolker som passivitet, kan være en kalkulert vurdering av hvordan hun skal beskytte seg selv og barna best mulig.

Det er flere kvinner enn menn som velger å gå fra den voldelige partneren. Dessverre er det å forlate partneren i mange tilfeller ikke nok til å få slutt på overgrepene. Kvinner er spesielt utsatt for vold i bruddsituasjonen. Svært mange kvinner har opplevd at en tidligere partner har opptrådt truende, har vært voldelig, eller trakassert dem, etter at parforholdet tok slutt. Trusler om selvmord kan være en del av den psykiske volden. I de tilfellene der det var felles barn, sto barnet eller barna i fokus for truslene eller handlingene i hvert sjette tilfelle. Det kunne dreie seg om at eks-partneren bortførte eller skadet felles barn, eller truet med dette. Kvinner som valgte å bli i forholdet, hadde langt oftere barn, enn de som gikk.

Enslige, skilte kvinner var de som oftest rapporterte vold fra partner - disse utgjorde 49 prosent av tilfellene.

Forrige side Neste side