Nyhetsartikkel

Vold mot kvinner: De skjulte slagene

Temaside om Korona

Dårligere livskvalitet enn soldater som har vært i krig

Resultatene i NIBR-studien viser at kvinner som opplevde vold fra partneren sin, oftere hadde selvmordstanker, depresjon og posttraumatisk stressyndrom enn andre kvinner. Doktorgradsarbeidet til Kjersti Alsaker ved Universitetet i Bergen viste også at kvinner ved norske krisesenter har betydelig dårligere helse og livskvalitet enn for eksempel soldater som har vært i krig3. Kvinner som har opplevd å bli truet på livet av partneren, har dobbelt så stor risiko for å ha opplevd livstruende handlinger fra partneren, sammenlignet med dem som ikke har fått slike trusler. Dette betyr at man må ta slike trusler på alvor, skriver Alsaker.

35 prosent av kvinnene som bodde på norske krisesenter i 2002, forteller at de har blitt drapstruet av mannen som påstår at han elsker dem.

Kvinner med funksjonshemming blir lettere utsatt for vold og overgrep enn kvinner uten funksjonshemming.

Forrige side Neste side