Nyhetsartikkel

Vold mot kvinner: De skjulte slagene

Temaside om Korona

Overvåket, mistenkeliggjort og isolert

Ofte bruker den voldelige partneren flere kontrollstrategier i tillegg til fysisk makt. Dette inkluderer blant annet isolasjon, overvåkning, begrenset tilgang til økonomiske ressurser, arbeid, utdanning eller medisinsk tilsyn. 38 prosent av de voldsutsatte kvinnene som kom til krisesentrene, fikk ikke lov av mannen til å jobbe. Av de som får lov til å jobbe, har mange problemer med å holde på jobben på grunn av vold og psykisk terror fra mannen, ifølge doktorgradsavhandlingen til Alsaker.

Den psykiske volden er ofte like ille som den fysiske volden. Kvinnen opplever å bli behandlet mindreverdig, ydmyket, bli kalt stygge ting, hun blir overvåket, mistenkeliggjort, isolert fra nettverket sitt, og må underordne seg mannen.

Ifølge tall fra Krisesentersekretariatet hadde 61 prosent av beboerne i 2009 innvandrerbakgrunn. 27 prosent av disse var gift med etnisk norske menn. NIBR-rapporten viser at maktbruk i parforholdet er mer utbredt blant kvinner og menn med ulike levekårsproblemer.

Statistikk fra krisesentersekretariatet fra 2014:

  • 1917 personer (voksne) hadde 2 435 opphold på et krisesenter i 2014.
  • 2 373 personer kom til krisesentrene som dagbrukere 9 152 ganger for oppfølging og samtaler.
  • 62 prosent av krisesenterbeboerne hadde innvandrerbakgrunn, og 23 prosent av innvandrerbeboerne rapporterte om en overgriper med norsk bakgrunn.
  • Omtrent halvparten av de som kom til krisesentrene, hadde med seg barn.
  • 93 prosent av krisesenterbrukerne hadde vært utsatt for vold gjentatte ganger
Forrige side Neste side