Nyhetsartikkel

Vold mot kvinner: De skjulte slagene

Temaside om Korona

Vil du vite mer?

 • Krisesentersekretariatet
 • Dinutvei.no - Nasjonal veiviser ved vold og overgrep
 • På feil sted, til feil tid, med feil mann - intervju med Berit Schei, professor i kvinnehelse.

Kilder

Referanser

 1. Regjeringens handlingsplan Vold mot kvinner
 2. Vold i parforhold - ulike perspektiver. NIBR-rapport 2005 - Haaland, Clausen og Schei.
 3. Livskvalitet og vold mot kvinner - Kjersti Alsaker
 4. Krisesentersekretariatet
 5. WHO: Understanding and addressing violence against women, Intimate partner violence apps.who.int
 6. Politiforum: Partnervold-saker øker: Vold kan læres. Vold kan arves. 2019. Forfatter: Mortvedt OM, Inderhaug E.
 7. NKVTS: Vold og overgrep www.nkvts.no
 8. NKVTS: "Ikke verdt å gå til politiet med".Rapport 5. 2019. Forfatter: Grøvdal Y.
Forrige side