Nyhetsartikkel

En av fem kvinner blir gravid naturlig etter  prøverørsbehandling

Rundt 20 prosent av kvinnene som trengte fertilitetsbehandling for å bli gravid første gang, vil trolig kunne bli gravid på naturlig måte i fremtiden.

Det viser en studie publisert i Human Reproduction1.

Dette er en systematisk gjennomgangen og meta-analyse der forskerne analyserte data fra 11 studier med over 5000 kvinner over hele verden mellom 1980 og 2021. De evaluerte hvor vanlig det er å bli gravid naturlig etter å ha født barn ved hjelp av fertilitetsbehandling.

Resultatene viste at minst en av fem kvinner ble gravide på naturlig måte etter å ha fått barn ved hjelp av assistert befruktning. For de fleste skjedde dette innen tre år.

Forskerne mener dette er viktige funn. De mener mange kvinner ikke ser for seg at de kan bli gravide naturlig etter fertilitetsbehandling.
Dette kan føre til at kvinnen blir gravid igjen når hun ikke er klar for det - noe som kan være problematisk for både helsen til mor og barn.

Ikke permanent

Hvis man har prøvd å få barn i minst ett år uten å lykkes, kan diagnosen infertilitet stilles - som betyr manglende evne til å få barn. Det finnes behandling som kan hjelpe hos noen.

Assistert befruktning er en samlebetegnelse på flere medisinske metoder som brukes for å unnfange barn. 

Assistert befruktning kan være inseminasjon (IUI) eller prøverørsbehandling (IVF)

Men ifølge en nyhetsmelding om studien2 er ikke alle kvinner som søker og gjennomgår fertilitetsbehandling absolutt eller permanent infertile.

Ikke usannsynlig

Forskerne sier i nyhetsmeldingen at mye har endret seg siden IVF ble introdusert, og det brukes i dag til flere årsaker innen infertilitet - også om årsaken ikke er funnet. 

Noen kvinner er heller ikke infertile, men har mottatt behandling av andre grunner - de kan blant annet være enslige eller være i et forhold med en annen kvinne. 

Annette Thwaites ved University College i London har ledet forskningen og sier at funnene deres tyder på at naturlig graviditet etter å ha født ved hjelp av IVF, er langt fra sjelden.

Hun mener dette står i kontrast til en oppfattelse fra både kvinner, helsepersonell og mediene om at det er lite sannsynlig. 

Kilder

Referanser

  1. Thwaites A, Hall J, et.al. How common is natural conception in women who have had a livebirth via assisted reproductive technology? Systematic review and meta-analysis. Human Reproduction 2023. academic.oup.com
  2. , UNIVERSITY COLLEGE LONDONOne in five women become pregnant naturally after having a baby conceived with IVF, 2023 www.eurekalert.org