Nyhetsartikkel

Aktivt svangerskap - lettere baby

En ny studie fra Folkehelseinstituttets Mor og barn-undersøkelse viser at trening i svangerskapet reduserer risikoen for å føde store barn.

Gjennomsnittlig fødselsvekt og andelen store barn har økt de senere årene. Nå viser Folkehelseinstituttets nye studie at regelmessig trening reduserer risikoen for å føde store barn med 23-28 prosent.

Det er særlig blant førstegangsfødende at fysisk aktivitet påvirker fødselsvekten til babyen – uavhengig om de trener før de ble gravide.

Tren som før

Ifølge en nyhetsmelding fra Folkehelseinstituttet er det å føde store barn forbundet med komplikasjoner både for mor og barn. I tillegg er høy fødselsvekt forbundet med overvekt senere i livet.

I studien” Association between regular exercise and excessive newborn birth weight” har Katrine Mari Owe analysert data fra 36869 svangerskap fra Mor barn-undersøkelsen.

Studien er publisert i tidsskriftet Obstetrics & Gynecology og Folkehelseinstituttet oppsummerer funnene slik:

  • Mer enn en av ti nyfødte hadde en fødselsvekt lik eller over 90 persentilen (definert som store barn).
  • Mer enn halvparten av disse barna ble født av kvinner som hadde født ett eller flere barn tidligere.
  • For førstegangsfødende kvinner som rapporterte at de trente minst tre ganger i uka i 17. svangerskapsuke, var sannsynligheten for å føde store barn redusert med 28 prosent.
  • Forskerne fant ikke tilsvarende tall for flergangsfødende kvinner og tror det kan skyldes at disse kvinnene både trener mindre enn førstegangsfødende kvinner, samtidig som de velger aktiviteter med lavere intensitet.

Færre tidlige fødsler

Ifølge en statusartikkel i det danske tidsskriftet Ugeskrift for læger fra 2006, er det en rekke fordeler ved å trene under svangerskapet.

Les om artikkelen her: Gravid – enda en grunn til å begynne å trene

Mange tror trening kan føre til for tidlig fødsel, men dette er feil. De danske forskerne skriver at trening under svangerskapet derimot ser ut til å halvere risikoen for å føde for tidlig.

Trening i svangerskapet bør inneholde de samme elementene som ellers: kondisjonstrening og styrketrening.

Gravide kvinner som har trent lite før de ble gravide, kan i starten følge et treningsprogram med gradvis økende belastning på opptil 30 minutter per dag – den samme anbefalingen gjelder også for de som ikke er gravide.

Les her: Råd om trening under graviditeten

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Hegaard HK, Damm P, et.al. Graviditet og fysisk aktivitet i fritiden. Ugeskr Læger 2006; 168: 564-6. Ugeskrift for Læger
  2. Owe KM, Nystad W et. al. Association between regular exercise and excessive newborn birth weight. Obstetrics&Gynecology 2009; 114: 770-76.