Nyhetsartikkel

Alkohol i svangerskapet - i hvilket land er konsumet høyest?

Hvert år fødes omtrent 120 000 barn med føtalt alkoholsyndrom (FAS) i verden. For første gang har en forskningsstudie undersøkt hvor mange kvinner som drikker under svangerskapet i ulike land, og gjort beregninger av FAS.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Studien er publisert i The Lancet Global Health og skal være den første studien som beregner hvor mange kvinner som drikker alkohol under svangerskapet, og som anslår utbredelsen av Føtalt alkoholsyndrom (FAS) etter land. 

Ved å se på studier av gravide kvinner fra 187 land publisert i perioden 1984 til 2014, estimerte forskerne fra Toronto at 10 prosent av gravide kvinner drikker alkohol under graviditeten.

Hviterussland og Irland ligger på topp når det kommer til å drikke under svangerskapet, mens Danmark kommer på tredjeplass.

Ifølge studien drikker også norske kvinner noe mer enn verdensgjennomsnittet. Og mer enn kvinner i nabolandet Sverige.

Når forskerne så på forekomsten av alkoholsyndromet, er dette også mest utbredt i Hviterussland og Irland. Mens Danmark kommer på sjetteplass. I Norge mener forfatterne at av 10 000 barn som blir født, har rundt 30 barn FAS.

Mange gravide drikker

FAS er en medfødt tilstand som skyldes mors inntak av alkohol under svangerskapet. FAS er betegnelsen på den alvorligste alkoholrelaterte tilstanden hvor fosteret har forandret utseende, er veksthemmet og har påvisbar hjerneskade. Men alkoholen kan også ha en rekke skadelige effekter på fosteret hvor skaden ikke er like tydelig, det kan vise seg ved senere lærevansker eller hyperaktivitet. Slike forandringer kalles FASD - spekteret av føtale alkoholskader. FASD forekommer langt hyppigere enn FAS.

Selv om det er godt etablert at alkohol kan skade organer hos fosteret, spesielt hjernen, er det fortsatt ikke kjent nøyaktig hva som gjør et foster mest utsatt med tanke på mengde, hyppighet av alkoholbruk eller tidspunktet for drikking under svangerskapet, skriver forfatterne bak studien. Andre faktorer, slik som genetikk, stress, røyking og ernæring bidrar også til risikoen for å utvikle FASD.

Ifølge forfatterne er det altså omtrent 10 prosent av gravide kvinner som drikker alkohol under svangerskapet, men det er store variasjoner fra land til land. 

I enkelte land har 45 prosent av de gravide kvinnene drukket alkohol en eller flere ganger i løpet av svangerskapet. 

Sikrest å avstå helt fra alkohol

Studien er gjennomført av canadiske forskerne ved CAMH - landets største universitetssykehus for psykisk helse og avhengighet, og en av forfatterne bak er Svetlana Popova.

Hun sier i en nyhetsmelding fra universitetet at det sikreste for å unngå at barnet får FAS, er å avstå helt fra alkohol under svangerskapet. Popova antyder at én av 67 kvinner som drikker alkohol mens de er gravide, får et barn med FAS. Men i tillegg til dette kommer også andre typer alkoholrelaterte skader på fosteret - FASD.

Forfatterne påpeker at i enkelte land drikker hver fjerde kvinne alkohol under svangerskapet, og det er også i disse landene det er høyest forekomst av FAS. På samme måte er det i landene med minst alkoholforbruk, som i Sør-Øst Asia, at forekomsten av FAS er lavest. 

I konklusjonen skriver forfatterne at til tross for folkehelsearbeidet for å eliminere eller redusere forbruket av alkohol under svangerskapet, fortsetter en stor andel kvinner å drikke etter at de blir gravide - særlig i enkelte europeiske land.  

Kilder

Referanser

  1. Popova S, Lange S, et.al. Estimation of national, regional, and global prevalence of alcohol use during pregnancy and fetal alcohol syndrome: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Global Health 2017. dx.doi.org