Nyhetsartikkel

Alkoholinntak tidlig i graviditeten og risiko for spontanabort

Hos gravide som inntar alkohol i første trimester av svangerskapet, øker risikoen for spontanabort. Dette gjelder selv ved lavt alkoholinntak, og når inntak av store mengder alkohol er ekskludert.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Det konkluderer forfatterne av en studie som ble publisert i American Journal of Obstetrics & Gynecology i juli 20201.

I innledningen skriver forfatterne at halvparten av gravide har drukket alkohol i de første ukene av svangerskapet, men de fleste unngår alkohol så snart de oppdager at de er gravide.

Formålet med studien var å se nærmere på sammenhengen mellom inntak av alkohol tidlig i svangerskapet, og risikoen for spontanabort.

Spontanabort forekommer i omtrent ti prosent av alle svangerskap. Omtrent 80 prosent skjer i første trimester.

Les også: Spontan abort

Halvparten drakk alkohol tidlig i graviditeten

Deltagerne i studien var 5353 gravide som deltok i en amerikansk svangerskapsstudie. De ble rekruttert fra åtte ulike områder i USA i perioden 2000-2012.

I svangerskapets første trimester fikk deltagerne et spørreskjema med spørsmål om alkoholinntak i de fire foregående månedene. Blant annet ble de spurt om de hadde endret alkoholforbruket, eventuelt når en slik endring fant sted, de ble spurt om hva slags alkohol de drakk og hvor mye de drakk.

49,7 prosent oppga at de hadde drukket alkohol tidlig i svangerskapet. Tolv prosent spontanaborterte.

Gjennomsnittstidspunktet for når kvinnene endret alkoholinntaket sitt var 29 dager inn i svangerskapet.

Økt risiko i uke fem til ti

Alkoholinntak i perioden fra uke fem til uke ti fra siste menstruasjon var forbundet med økt risiko for spontanabort, med en risikotopp i uke ni.

Hver påfølgende uke med alkoholinntak var forbundet med en samlet (kumulativ) økning av spontanaborter på åtte prosent, sammenlignet med de som ikke drakk alkohol. Risikoen hadde ikke sammenheng med antall alkoholenheter per uke, alkoholtype, eller overstadig drikking.

Fra før av er det godt kjent at alkohol i svangerskapet kan være skadelig for barnet. Det kan ikke oppgis en sikker nedre grense der vi vet at alkohol ikke påvirker barnet. Derfor bør gravide ikke drikke noe alkohol, og man bør tenke over sine alkoholvaner allerede når man prøver å bli gravid.

Dersom du har drukket alkohol tidlig i graviditeten fordi du ikke visste at du var gravid, er det viktigste du kan gjøre å kutte ut alkohol i resten av graviditeten.

Les også: Svangerskap og alkohol

Kilder

Referanser

  1. Sundermann AC, Velez Edwards DR, Slaughter JC, Jones SH, Torstenson ES, Hartmann KE. Week-by-week alcohol consumption in early pregnancy and spontaneous abortion risk: A prospective cohort study. AJOG 2020. www.ajog.org