Informasjon

Adopsjonspenger

Foreldrepenger skal sikre inntekt for foreldre i forbindelse med adopsjon. Du kan få foreldrepenger dersom du har vært yrkesaktiv og har hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de ti siste månedene før stønadsperioden tar til. Inntekten på årsbasis må være minst halvparten av grunnbeløpet i folketrygden.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Sjelden

Trimester: Etter fødsel

Søkeord: adopsjonspenger