Informasjon

Aldersforskjell på søsken

En metaanalyse (oversiktsstudie) har sett på hva som er det optimale tidsrommet mellom en fødsel og neste unnfangelse. Både for lang tid mellom to svangerskap og for kort tid øker risikoen for ulike komplikasjoner. Forfatterne konkluderer med at et tidsrom på mellom 18 måneder og 59 måneder mellom en fødsel og neste unnfangelse er optimalt, ettersom kortere tid enn 18 måneder, eller lengre tid enn 59 måneder, øker risikoen for negative hendeler. Dog er det selvfølgelig en rekke faktorer som spiller inn på hva du synes er den beste aldersforskjellen mellom dine barn.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Vanlig

Trimester: Etter fødsel

Søkeord: søsken, aldersforskjell