Informasjon

Barnetrygd

Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter i forbindelse med det å ha barn, og virke omfordelende mellom familier med og uten barn. Den utvidede barnetrygden til enslige forsørgere skal bidra til å dekke merutgifter en enslig mor eller far har som følge av at de bor alene med barn i en egen husholdning. Barnetrygd gis for alle barn under 18 år som er bosatt i Norge.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Vanlig

Trimester: Etter fødsel

Søkeord: barnetrygd,