Informasjon

Bilbelte og graviditet

Søkeord: bilbelte, setebelte,

Du bør alltid bruke bilbelte, også når du er gravid. Bilbeltet beskytter både deg og det ufødte barnet. Den vanligste årsaken til at et foster dør etter en bilulykke, er fordi moren dør.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Svært vanlig

Trimester: Alle