Informasjon

Choriontotter

Temaside om Korona

Inne i livmoren er fosteret omgitt av en sekk som kalles chorionmembranen. Spesialceller strekker seg fra denne membranen inn i morkaken. Disse cellene kalles choriontotter eller chorionvilli. Choriontottecellene består av det samme arvemateriale som det voksende fosteret. Analyser av choriontottene kan derfor brukes til å påvise arvelige og kromosomale avvik. Denne prosedyren kalles på engelsk ”Chorionic Villus Sampling”.

Se mer her:

Koder

Hyppighet: Vanlig

Trimester: 1

Søkeord: choriontotter