Informasjon

Dobbeltest

Temaside om Korona

Dobbelttest/duotest eller trippeltest er blodprøver den gravide kan ta i 1. trimester for få beregnet risikoen for å føde et barn med kromosomsavvikene Downs syndrom (trisomi 21), trisomi 13 (Pataus syndrom) og trisomi 18 (Edwards syndrom). Pataus og Edwards syndrom gir svært dårlige leveutsikter for fosteret.

Dobbeltesten er ikke like sikker som en fostervannsprøve, men den medfører heller ingen risiko for fosteret. Dobbeltesten kan tas fra uke åtte av svangerskapet og frem til det har gått 13 uker og seks dager. En dobbeltest bør kombineres med tidlig ultralyd. Ultralydundersøkelsen, der tykkelsen på fosterets nakkefold blir målt, utføres mellom uke 11 og uke 13 + seks dager.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Sjelden

Trimester: 1

Søkeord: duotest, trippeltest, Downs syndrom,