Informasjon

Engangsstønad

Engangsstønad gis ved fødsel og ved adopsjon dersom du ikke har rett til fødsels- eller adopsjonspenger. Du må sette fram skriftlig krav om engangsstønad. Krav settes fram på søknadsblankett, jfr. lenken nedenfor.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Svært vanlig

Trimester: Etter fødsel

Søkeord: penger, nedkomstpenger, fødselspenger