Informasjon

Ferritin

Normale voksne har ca 3-4 g jern i kroppen. 60-70% av dette finnes i hemoglobinet i de røde blodcellene. Resten finnes lagret i lever, milt og benmarg. Jernet som lagres, bindes til spesielle lagringsproteiner, og det mest vanlige av disse kalles ferritin.

Det er usikkert i hvor stor grad ferritin gjenspeiler behovet for jerntilskudd hos gravide. Tilskudd av jern ved lave ferritinverdier er vist å øke ferritinnivået, og reduserer antall kvinnet med hemoglobin (blodprosent) under 10 - men dette er ikke vist å ha positive effekter på svangerskapsforløpet. De beste tilgjengelige oversikter viser ingen positive helseeffekter ved å gi jern i svangerskap, og enkelte studier tyder på at det kan være skadelig. Danske retningslinjer anbefaler kontroll av ferritin hos alle gravide på 1. svangerskapskontroll. Er ferritin høyere enn 70 mikrogram/L, anbefales ingen jerntilførsel. Ved ferritin under 70 mikrogram/L anbefales jerntilskudd fra uke 10 med 50-70 mg ferrojern daglig.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Vanlig

Trimester: 1

Søkeord: ferritin, jern, jerninnhold