Informasjon

Foreldrepenger

Foreldrepenger skal sikre inntekt for foreldre i forbindelse med fødsel. Du kan få foreldrepenger dersom du har vært yrkesaktiv og har hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de ti siste månedene før stønadsperioden tar til. Inntekten på årsbasis må være minst halvparten av grunnbeløpet i folketrygden.

Fleksible foreldrepenger gir deg muligheten til å forlenge permisjonen ved å kombinere delvis arbeid med delvis uttak av fødsels- eller adopsjonspenger.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Svært vanlig

Trimester: Etter fødsel

Søkeord: foreldrepenger, tidskonto, permisjon, nedkomstpenger, penger, fødselspenger, NAV