Informasjon

Glukosebelastning

Enkelte gravide får sukker i urinen, og blodsukkeret kan være for høyt. I de fleste tilfeller er dette en uskyldig tilstand som ikke får noen konsekvenser, og som normaliserer seg etter svangerskapet. Det er imidlertid viktig å få avklart at det ikke foreligger diabetes.

Sukkerbelastning er en prøve som brukes både under svangerskap og ellers, dersom det er mistanke om diabetes. Ved en slik test må du møte fastende til undersøkelsen. Legen vil ta en blodprøve hvor ditt fastende blodsukker måles. Deretter vil du bli bedt om å drikke en bestemt væskemengde, omtrent 2 glass, som er tilsatt sukker. Blodsukkeret måles på nytt etter 2 timer. Ved diabetes vil blodsukkeret etter 2 timer være forhøyet.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Sjelden

Trimester: 2 og 3

Søkeord: glukosebelastning, sukkerbelastning,