Informasjon

Rhesus

Temaside om Korona

Søkeord: rhesus, uforlikelighet

En rhesus negativ kvinne som bærer på et rhesus positivt foster, kan danne antistoffer mot fosterets blodceller. Rhesus antistoffene kan feste seg på fosterets blodceller. Dette fører til at fosterets immunforsvar ødelegges, og fosteret kan bli blodfattig.

Alle gravide får testet om de er rhesus negative eller positive ved første graviditetskontroll. Dersom første test er negativ, testes den gravide igjen i uke 32 og uke 36. Forebyggende behandling med et stoff som nøytraliserer rhesus antistoffer, gis innen 72 timer etter fødsel der en rhesus negativ kvinne har født et rhesus positivt barn. Alle rhesus negative gravide ved 8 uker eller mer som har gjennomgått spontan eller provosert abort, gynekologisk inngrep eller skade mot buken, får også slik behandling. Utskifting av blod hos fosteret i livmoren kan bli aktuelt ved 26-27 ukers graviditet. Ved alvorlig immunisering tas barnet vanligvis ut ved keisersnitt. Hvis kvinnen har født før og fosteret er bare litt blodfattig, fødes det gjennom skjeden.

Les mer her: