Informasjon

SF-mål

Søkeord: symfyse-fundus mål, svangerskapsmål, graviditetsmål

Ved alle svangerskapskontroller i siste halvdel av svangerskapet måles avstanden fra blygdbenet (symfysen) til øvre kant av den gravide livmoren (fundus). Legen og jordmoren snakker om SF-målet. Dette målet er en bra indikator på fosterets vekst. Dersom tilveksten stanser eller bremser opp, vil det kunne avspeiles i manglende økning i SF-målet. Det tilsier nøyere kontroll, eventuelt henvisning til ultralyd for å sjekke om alt er som det skal.

Måling av SF-avstanden er en grov målemetode, men det er likevel bedre enn ikke å måle. SF-målet er heller ikke spesielt presist, og måleverdiene er avhengig av hvem som måler. Det kan variere med flere centimeter fra undersøker til undersøker, noe som skyldes forskjeller i måleteknikk.

Les mer her: