Informasjon

Svangerskapskontroll

Temaside om Korona

Søkeord: svangerskapskontroll, kontroll

Svangerskapskontrollene innebærer et kontrollprogram som tar sikte på å identifisere de unormale hendelsene i så tidlig fase at det fortsatt går an å forebygge utvikling av sykdom eller skade hos fosteret, og hos moren. Dette gjelder både fysisk og psykisk sykdom eller skade. Et systematisk kontrollprogram er av stor betydning for å redusere forekomsten av fosterskade og fosterdød. Et kontrollprogram med tilsammen åtte kontroller hos lege og/eller jordmor anbefales til gravide. Dersom man oppdager unormale forhold, eller dersom kvinnen har sykdom som har betydning, f. eks. høyt blodtrykk eller diabetes, foretas hyppigere kontroller.

Les mer her: