Informasjon

Trygd

Søkeord: trygderettigheter, NAV, sykefravær, sykmelding, sykemelding

Dersom en arbeidstaker har sykefravær på grunn av svangerskap, kan arbeidsgiveren søke om unntak fra ansvaret for å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden. Det vil si at trygden dekker utgiftene til sykepenger i arbeidsgiverperioden. Fraværet skal være relatert til svangerskapet. Dermed vil ikke et hvilket som helst sykefravær i løpet av svangerskapet utløse rett til refusjon av sykepenger. Det er også et vilkår at tilrettelegging eller omplassering skal være forsøkt eller vurdert.

Les mer her:

Insert heading here

Insert text here