Informasjon

Urtepreparater

Søkeord: urtepreparater

Mange urtepreparater mangler dokumentasjon på at de er trygge å bruke i svangerskapet. Særlig gjelder det i første tredjedel av svangerskapet. Du bør derfor være tilbakeholden med å ta urtepreparater i svangerskapet. Eventuelt bør du forhøre deg med legen din.