Video

Assistert befruktning

Hovedbudskapet i animasjonen er gyldig, men detaljer kan være utdatert etter produksjonsdato. I animasjonen ses innsetting av fire embryo i livmoren, dette er ikke tillatt praksis i Norge.

Testiklene til voksne menn produserer omkring en halv milliard spermier hver dag. Dette står i kontrast til kvinnens eggstokker som stimuleres til å modne bare noen få egg hver måned. Vanligvis vil bare ett av disse eggene nå modning og kunne bli befruktet. Befruktning kan kun skje under eggløsningen – det tidspunktet i en kvinnes månedlige syklus da det modne egget løsner fra eggstokken og passerer gjennom egglederen. For at befruktning skal inntre, må én spermie befrukte det modne egget mens det er i egglederen. Det befruktede egget må så feste seg i livmoren, slik at det kan skape et embryo – forstadiet til et foster.

Infertilitet defineres som manglende evne til på naturlig måte å produsere et embryo på tross av at man har forsøkt å oppnå graviditet i minst ett år. En slik situasjon kan skyldes faktorer både hos mannen og kvinnen.

Assistert befruktning, eller in vitro fertilisering (IVF), er en svært sofistikert teknikk som brukes til å hjelpe et infertilt par til å oppnå graviditet. Ved en typisk IVF-prosedyre behandles kvinnen først med medikamenter som stimulerer til produksjon av tallrike modne egg. Så snart disse eggene er modne, føres en nål inn via skjeden for å fjerne eggene. Eggene plasseres så i en spesialpreparert laboratorieskål.

Etter en prosess som kalles spermievasking, blandes spermiene med eggene. Det kan gjøres ved å bruke en annen nål til å sprøyte én spermie inn i kjernen til et egg. Eller spermien kan plasseres sammen med eggene i en spesiell laboratorieskål. Et tegn på at befruktning har inntrådt, er når eggene begynner å dele seg i mange celler. Et embryo settes inn i livmoren innen ca. 120 timer etter befruktningen.

Ved innsettingen av embryo brukes et bøyelig rør, et kateter, som føres inn gjennom skjeden og livmorhalsen og inn i livmoren. Embryoet plasseres så i livmoren via kateteret. Tilleggsmedisiner kan gis for å øke sannsynligheten for at embryoet klarer å feste seg i livmoren. For å øke sjansen for en vellykket graviditet, hender det at man overfører to embryo (tidligere ble flere embryo overført). Dette kan noen ganger resultere i tvillinger (tidligere flerlinger).

Vil du vite mer?