Video

Bekkenløsning

Under graviditeten skjer det forandringer i leddbånd og brusk i bekkenet på grunn av hormonelle og mekaniske forhold. En viktig endring er at kroppen skiller ut mer av hormonet 'relaxin' som fører til en større grad av slakkhet i leddbåndene mellom de ulike benene i bekkenet og andre steder i skjelettet. Normalt har leddbåndene som oppgave å sørge for stabilitet og begrenset bevegelse mellom ulike ben i kroppen. Når da relaxinet påvirker tøyeligheten til leddbåndene, fører det til større bevegelse og avstand enn normalt mellom benene. Hos den gravide kan det føre til smerter – eller det vi kaller bekkenløsning.

Den fremre delen av bekkenet, også kalt symfysen, er en av de hyppigst plaget områdene under bekkenløsning, selv om denne slakkheten gjelder i flere leddbånd. Denne prosessen med slakning av leddbåndene er nødvendig for at bekkenet skal kunne 'gi etter' under fødselen slik at barnet lettere kan passere ut gjennom de vanligvis trange partiene.

Hva er symptomene på bekkenløsning?

Vanlige symptomer på bekkenløsning er:

 • Belastningssmerter i bekkenområdet både fortil og baktil og i nedre del av ryggen
 • Smerter ved gange
 • Smerter ved stillingsendring
 • Smerter ved rotasjonsbelastning i bekken, som trappegang, stige ut av bil o.l.

Smertene er oftest lokalisert i iliosakralleddene og i symfyseområdet med utstråling til lyske og benet. Som regel øker symptomene utover dagen. Plagene debuterer ofte tidligere for hvert nye svangerskap.

Hvordan stilles diagnosen?

Diagnosen stilles på grunnlag av en typisk sykehistorie. Samt test av bevegelser utført av klinikkeren for å evaluere bevegeligheten av leddene. Vraltende eller forsiktig gange vil også bemerkes. Det foreligger ingen objektive kriterier for diagnosen, altså ingen funn ved hverken blodprøver eller bildeundersøkelser

Hvordan behandles tilstanden?

 • Målet er å lindre symptomer samt å forhindre varige plager.
 • Bevegelsen i de aktuelle leddene må reduseres for å minske plagene
  • Pasienten må dermed holde seg mer i ro enn vanlig
  • Belte eller korsett som klemmer hoftekammene sammen, kan være nyttig.
 • Bassenggymnastikk kan redusere smertene
 • Akupunktur og stabiliserende øvelser skal ha god effekt
 • Behandling utført av fysioterapeut kan eventuelt brukes
 • Langvarig bruk av krykker bør unngås

Hvordan er langtidsutsiktene?

Hos enkelte, som har hatt uttalte smerter under graviditeten, kan tilstanden utvikle seg til kroniske rygg- og bekkenplager. Men hos de fleste går tilstanden helt tilbake etter graviditeten.

Vil du vite mer?