Video

Fosterets hjerte og blodomløp

Hjertet og blodomløpet til fosteret begynner å dannes kort tid etter befruktningen. Ved slutten av femte uke vil fosterets hjerte være i stand til å pumpe blod rundt i dets kropp. Men siden lungene ikke vil fungere før fødselen, når den nyfødte trekker sitt første åndedrag, er det moren som vil forsyne fosteret med oksygenrikt blod.

Som i det voksne hjertet utvikles fosterhjertet med fire kammer og fire klaffer. Men fordi fosterlungene ikke blir brukt før etter fødselen, må blodet passere utenom lungene. To strukturer utvikles i fosterhjertet for å kunne sende blodet forbi lungene: foramen ovale og ductus arteriosus. Foramen ovale er et hull i veggen mellom venstre og høyre forkammer (atrium). Ductus arteriosus er et blodkar som forbinder hovedpulsåren aorta med lungearterien.

I den normale fostersirkulasjonen avleveres oksygenrikt blod fra morens kropp gjennom morkaken og navlesnoren til fosterets nedre vena cava – en stor vene som fører blodet til hjertet. Vena cava mottar også oksygenfattig blod fra fosterets kropp. Både oksygenrikt og oksygenfattig blod flyter gjennom vena cava til høyre atrium.

Det meste av det blandede blodet i høyre atrium presses gjennom foramen ovale og inn i venstre atrium. Herfra presses det ned i venstre hjertekammer eller ventrikkel, som pumper blodet ut i aorta. Aorta avleverer blodet til fosterets kropp.

Det gjenværende blodet i høyre atrium kommer ned i høyre ventrikkel som pumper det ut i lungearterien som leder det til lungene. Men siden lungene ikke fungerer enda, blir blodet ledet fra lungearterien gjennom ductus arteriosus og over i aorta. Igjen avleverer aorta blodet til fosterets kropp.

Etter fødselen lukkes foramen ovale og ductus arteriosus straks babyen starter å puste. Oksygenfattig blod på høyre side av hjertet pumpes nå gjennom lungearterien til lungene. Oksygenrikt blod kommer nå til venstre side av hjertet og pumpes gjennom aorta og ut til resten av kroppen til den nyfødte.

Vil du vite mer?