Video

Graviditet utenfor livmoren

Under eggløsningen frigjøres et egg fra kvinnens eggstokk hver måned. Fimbriae, små fingerliknende utvekster på enden av egglederne, fanger opp egget og fører det inn i egglederen. Det er her, inne i egglederen, at befruktningen vanligvis skjer.

Spermier svømmer gjennom kvinnens forplantningssystem og inn i egglederen hvor de finner egget. Bare én spermie kan befrukte egget. Det nylig befruktede egget driver så gjennom egglederen mot livmoren, hvor det implanterer seg og utvikler seg frem til fødselen.

I noen tilfeller kan komplikasjoner føre til at egget implanteres andre steder enn i livmorhulen. Dette er et velkjent fenomen og betegnes som graviditet utenfor livmoren eller en ektopisk graviditet. Selv om de fleste graviditeter utenom livmoren forekommer i egglederne, så kan de også oppstå i bukhulen, eggstokkene eller i livmorhalsen.

Hvis en slik graviditet får utvikle seg uten at det gripes inn, vil den voksende cellemassen føre til at egglederen revner, noe som kan gi en livstruende blødning inne i bukhulen. På grunn av denne risikoen oppfattes en ektopisk graviditet som en medisinsk akuttilstand som krever umiddelbar behandling.

Vil du vite mer?