Nyhetsartikkel

Astma hos keisersnittbarn: Forstyrret tarmflora en av årsakene

Astma hos barn født ved keisersnitt henger sammen med en tidlig forstyrrelse i tarmfloraen. Dette hevder danske forskere.

Ifølge forskere fra Dansk BørneAstma Center og Københavns Universitet er dette første gang det påvises en sammenheng mellom astma hos keisersnittbarn og tidlig forstyrrelse i tarmfloraen.

Ifølge nyhetsmeldingen fra Københavns universitet1 har det lenge vært kjent at barn født ved keisersnitt har en økt risiko for å utvikle astma sammenlignet med barn født vaginalt.

Det har også vært kjent at sammensetningen av tarmbakterier er anderledes tidlig i livet hos keisersnittbarn. Men at de to poengene henger sammen, har ikke vært påvist før nå.

Ettårsalderen avgjørende

Forskerne har i forbinelse med denne studien undersøkt hvilke effekter fødselsmåten har på tarmfloraen til 700 barn.

Det har de gjort ved å analysere avføringsprøver flere ganger i barnas første leveår.

Studien er publisert i tidsskriftet Science Translational Medicine2, og viser at tarmfloraens tilstand rundt ettårsalderen er avgjørende for risikoen for barneastma.

Ifølge nyhetsmeldingen får barn som er født vaginalt, sine første bakterier fra morens fødselskanal, fra avføring og annet som typisk er til stede ved fødselen. Ved keisersnitt, derimot, utsettes ikke barnet for disse bakteriene, og de henger derfor etter i oppbyggingen av sin egen tarmflora.

- Barna får altså en veldig ulik start på livet. Hos de fleste barna født ved keisersnitt, vil tarmfloraen rette seg opp i løpet av det første leveåret, når barnet utsettes for forskjellig ytre miljøpåvirkning som for eksempel eldre søsken i hjemmet. Men for en gruppe barn skjer ikke dette innen de runder ett år. I de tilfellene nær tredobles risikoen for astma, sier Jakob Stokholm, lege og forsker ved Dansk BørneAstma Center ved Herlev og Gentofte Hospital.

Han sier også at selv om barn født ved keisersnitt har en forstyrret tarmflora helt i starten av livet, fører det ikke nødvendigvis til økt risiko for astma hvis tarmfloraen har kommet seg tilstrekkelig innen ettårsalderen.

Probiotika hjelper

Forskerne skriver også at de i forbindelse med studien har lyktes i å identifisere fem til ti bakterier i tarmen som trolig er dem som barna mangler og som er skyld i forstyrrelsen.

Den positive nyheten er derfor at sykdommen trolig kan forebygges: Ifølge Søren J. Sørensen ved Københavns universitet kan man rette opp tarmfloraen. Det kan gjøres ved å gi barna probiotika (som inneholder bakterier som tarmfloraen mangler) før de fyller ett år.

Kilder

Referanser

  1. https://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2020/11/en-forstyrret-tarmflora-er-en-af-aarsagerne-til-astma-hos-kejsersnitboern/
  2. Stokholm J, Thorsen J, et.al. Delivery mode and gut microbial changes correlate with an increased risk of childhood asthma. Science Translational Medicine 2020. doi:10.1126/scitranslmed.aax9929 DOI