Informasjon

Astma starter i magen til mor

Mødre som røyker i svangerskapet får barn med økt risiko for luftveisplager og ørebetennelse.

Dette skriver Siri Eldevik Håberg i sin doktorgrad.

Fedme hos mor under svangerskapet er også forbundet med økt risiko for luftveisplager hos barna. Det samme gjelder lav fødselsvekt og for tidlig fødsel. Barn som er født for tidlig har dessuten økt risiko for ørebetennelse.

Påvirkning i mors liv

I avhandlingen «Early life exposures and respiratory health in infancy» har Håberg studert hvordan påvirkning i fosterlivet og like etter fødselen kan ha betydning for barns risiko for ørebetennelse, infeksjon i nedre luftveier og andre luftveisplager frem til barnet er 18 måneder.

- Det har lenge vært kjent at røyking under svangerskapet kan gi redusert fødselsvekt. Lav fødselsvekt er igjen forbundet med luftveissykdom hos barn. Men hvis mor røyker under svangerskapet, øker risikoen for luftveissykdommer også gjennom andre mekanismer enn fødselsvekt, sier Håberg til Nhi.no.

Passiv røyking

Vi har lenge visst at det er en sammenheng mellom mors røyking i svangerskapet og luftveisplager hos barnet. Derimot er det ofte vanskelig å skille mellom den påvirkningen barn får i fosterlivet og det som skjer etter fødselen. Håberg har gjennomgått et materiale som omfatter over 23 000 barn.

På bakgrunn av dette har hun funnet at røyking i svangerskapet øker risikoen for at barnet får infeksjoner i nedre luftveier og luftveisplager. Blir barnet utsatt for passiv røyking etter fødselen, øker også risikoen, selv om mor ikke røykte under svangerskapet. Håberg forteller at det er mange faktorer som henger sammen med økt risiko for luftveissykdom hos barn. Både det å gå i barnehage og ha eldre søsken, øker risikoen for luftveisinfeksjoner i tidlig barndom.

Samspill

- Er det mors egen livsstil eller omgivelsene som er avgjørende for barnets luftveisproblemer?

- Det er vanskelig a skille ut betydningen av ulike faktorer, men tidlig påvirkning i fosterlivet ser ut til å ha betydning. Det er et samspill mellom arvelige faktorer og miljøfaktorer som påvirker risikoen for luftveissykdom hos barn. Mange faktorer bidrar og virker sammen. Hvorfor noen barn er mer plaget enn andre, mens andre har lite eller forbigående plager, er vi opptatt av å finne ut av, sier hun. Håberg skriver i avhandlingen sin at gutter er mer utsatt enn jenter for luftveisplager.

- Gutter er mer sårbare i tidlig barndom enn jenter. Dette kan delvis skyldes litt forskjellig struktur og størrelse i luftveiene, men det er mye vi ikke vet om dette. Når barna blir eldre, endres bildet slik at jenter har større risiko for gutter for å utvikle astma.

Fedme og folat

Avhandlingen viser også at fedme hos mor under svangerskapet øker risiko for luftveisplager hos barna. Tilskudd av folat i svangerskapet var forbundet med lett økt risiko for luftveissykdom.

1- Det er viktig å få mer kunnskap om hvilken betydning mors inntak av kosttilskudd kan ha på fosteret. Det samme gjelder betydningen av fedme under graviditet for fosterets helse, sier hun. Eldevik Håberg har benyttet Den norske mor og barnundersøkelsen (MoBa) som grunnlag i sin avhandling

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Håberg SE. Early life exposures and respiratory health in infancy. Universitetet i Oslo; 2008.