Nyhetsartikkel

- Skal prioriteres

I de nasjonale retningslinjene for svangerskapsomsorg er ikke parvovirusinfeksjon i svangerskapet omtalt. Helsedirektoratet sier de er avhengige av innspill fra fagmiljøene for å gjøre slike endringer. Det synes Bjørn Backe, som er nestleder i Norsk gynekologisk forening, er et godt tegn, og han lover å prioritere dette.

Parvovirusinfeksjon er den viktigste virale (virusinfeksjon) årsaken til at barn dør i mors liv. Likevel er denne virusinfeksjonen ikke omtalt i de nasjonale retningslinjene for svangerskapsomsorg, som er publisert av Helsedirektoratet.

- Avhengige av innspill fra fagmiljøene

Nhi.no har vært i kontakt med Helsedirektoratet for å få svar på hvorfor dette ikke er omtalt i retningslinjene. Helsedirektoratet henviser til Norsk gynekologisk forening, og sier at parvovirusinfeksjon i svangerskapet ikke var noe tema da de diskuterte retningslinjene som ble publisert i 2005.

- Vi er avhengige av innspill fra fagmiljøene, sier Gase Handeland som er pressekontakt i Helsedirektoratet.

- Ekspertisen er der pasientene er

Bjørn Backe, som er professor og overlege i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved NTNU og St.Olavs Hospital, er også nestleder i Norsk gynekologisk forening.

- Jeg mener at myndighetene aldri vil klare å holde seg med ekspertise som alltid er oppdatert. Ekspertisen er - heldigvis - der pasientene er. Departementet bør involvere seg når det gjelder de store tingene, men ikke ved detaljene. Å være oppdatert på internasjonal forskning er en håpløs oppgave for myndighetene. Hvis dette varsler om en ny holdning fra departementet, så skal vi skjøtte dette vi, sier Backe.

Foreløpig står det ikke noe om parvovirusinfeksjon i svangerskapet i Retningslinjene for svangerskapsomsorg som er publisert av Norsk gynekologisk forening.

- Men det går det an å få til. Jeg skal prioritere dette, og bringe det videre til kvalitetsutvalget, sier Backe.

Den 6.mai 2008 avholdt Norsk gynekologisk forening styremøte, og tok da opp et forslag om å lage et kapittel om parvovirusinfeksjon i svangerskapet. Dette forslaget ble vedtatt oversendt til kvalitetsutvalget i foreningen, som har ansvaret for Veileder i fødselshjelp.

Vil du vite mer?