Nyhetsartikkel

Bekkenplager i svangerskapet

Er du gravid og har vondt i bekkenet, er du ikke alene. Halvparten av alle gravide kvinner har bekkenplager, og mange er usikre på hvor mye aktivitet de tåler.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Fysioterapeut og spesialist i manuellterapi, Hilde Stendal Robinson, har i sitt doktorgradsarbeid vist hvordan kliniske funn tidlig i svangerskapet har betydning for utvikling av bekkenløsning. Hun har også sett på hvordan funksjonsevnen reduseres gjennom svangerskapet - også for gravide som ikke har bekkenplager.

- Mange kvinner har ryggplager, og dette er en risikofaktor for å få bekkenplager. Men dette er en risikofaktor vi ikke kan gjøre så mye med. Jeg ønsket å undersøke risikofaktorer vi kan gjøre gjøre noe med, og så derfor på hvordan det står til med de kliniske testene: Studien min viser at hvis man får påvist bekkenplager tidlig i svangerskapet, sier det noe om hvordan det går senere, sier Robinson til NHI.no

Resultatene viste følgende: Det å ha smerter både foran og bak i bekkenet, samt positive svar på kliniske tester tidlig i svangerskap, økte risikoen for redusert funksjonsevne og mer smerter i bekkenet sent i svangerskapet.

- Tror du bevegelse og trening i seg selv vil føre til at bekkenplagene forverres?

- Det er ikke farlig å være fysisk aktiv under graviditet. Så vidt jeg vet, har ingen studier undersøkt om man får mer plager om man fortsetter å trene med bekkensmerter. Sannsynligvis vil de fleste som opplever økte smerter, redusere noe på treningsaktiviteter uansett - av bekvemmelighetshensyn. Når det gjelder valg av trening, er trolig det beste å fortsette med kjente aktiviteter. Dermed vet man hvordan kroppen reagerer til vanlig. Jeg tror det er lurt å regulere litt i forhold til smerter, ikke bare presse på. Hvis aktiviteten gir vedvarende økte smerter, ville jeg nok vurdert om dette var så lurt, sier Robinson.

Se animasjon om bekkenløsning her

Sliter med daglige gjøremål

- Hvordan bør man helst forebygge og behandle en pasient med sykdomstegn tidlig i svangerskapet?

- Kliniske erfaringer viser at det kan være viktig å informere om belastning og avlastning, som blant annet hvilestillinger. Å bedre funksjonen ved å korrigere gange og sittestillinger, kan også være viktig. Det synes dessuten viktig å informere om tilstanden for å redusere engstelse. I noen tilfeller vil tilpassede øvelser være aktuelt, sier Robinson, men understreker at dette må undersøkes nærmere i studier og at forskningen hennes ikke omfattet slike spørsmål.

I sitt doktorgradsarbeid har Robinson fulgt 326 gravide kvinner gjennom svangerskapet og barseltiden. Forekomsten av smerter i bekkenet var 35 prosent i tidlig graviditet, 62 prosent i graviditetsuke 30 og 31 prosent tolv uker etter fødsel. Det var stor variasjon i funksjonsevnen ved alle tidspunkter, også hos kvinner uten smerter. Dette betyr at funksjonsevnen påvirkes både av graviditeten og det å ha smerter i bekkenet.

Med nedsatt funksjonsevne menes at kvinnene har problemer med å utføre dagligdagse aktiviteter som blant annet å gå i trapper, løpe, være i arbeid og å gå ute.

Robinson sier at hun ble overrasket over at nedsatt funksjonevne var så utbredt blant gravide - også blant friske gravide.

- Hvis gravide kvinner oppsøker hjelp på grunn av bekkenplager og fuksjonsproblemer, kan den nedsatte funksjonsevnen skyldes graviditeten i seg selv og ikke nødvendigvis være forårsaket av plagene, sier hun.

Engstelse

Det er usikkert hvor ofte og hvor alvorlig kvinner påvirkes av bekkenløsning, men nyere studier viser at over 50 prosent av gravide kvinner har plager fra bekkenet.

Smerter i bekken og korsrygg er den vanligste årsaken til sykemelding blant gravide kvinner. Robinson sier at for å begrense negative konsekvenser av bekkenløsning, er det viktig å identifisere faktorer som kan benyttes til å forebygge plager og utvikle gode behandlingsstrategier.

Hun forteller at den engstelsen kvinner føler i forbindelse med plagene i graviditenen, også har betydning for funksjonsevnen.

Studien viser at risikoen for vedvarende smerter i bekkenet og nedsatt funksjonsevne 12 uker etter fødselen, økte hvis de kliniske testene sent i svangerskapet var positive. Muskel- og skjelettsmerter andre steder i kroppen og tidligere ryggsmerter hadde også noe betydning for om bekkenplagene vedvarte.

Kan slite med vekta

Robinson utelukker ikke at bekkenplager og nedsatt funksjonsevne fører til frykt for å bevege seg.

- Tidligere studier har vist at det å ikke komme ned til opprinnelig vekt igjen etter fødsel, gir økt risiko for vedvarende bekkenplager. Det sier seg selv: Har du vondt, beveger du deg mindre, sier hun.

Hun sier at resultatene fra studien hennes kan fungere som et verktøy: Det er noen gravide som bør bli tatt ekstra godt vare på, mens andre igjen vil klare seg helt fint. Dette kan responsen på de kliniske testene være med å gi et svar på.

Robinson har lang erfaring med å behandle gravide kvinner med bekkenproblemer, og har fortsatt noen prosent virksomhet i klinisk praksis etter at hun begynte med forskning.

Hun forteller at hun ikke har studert trening og graviditet, og at rådene er basert på klinisk erfaring og vil være avhengig av hva kvinnen er vant til å drive av trening og aktivitet.