Informasjon

Beskytter keisersnitt mot inkontinens?

Urinlekkasje både før og under svangerskapet er vanlig.

Temaside om Korona

Urinlekkasje både før og under svangerskapet er vanlig. Men vil det løse problemet å føde ved hjelp av keisersnitt?

Omtrent halvparten av alle kvinner sliter med urinlekkasje (inkontinens) under svangerskapet. Og for mange bedrer situasjonen seg allerede seks måneder etter at barnet er født. Men hva er det som beskytter mot urininkontinens?

Lik risiko

En ny, norsk studie har sett på to viktige risikofaktorer for urininkontinens etter svangerskap: urininkontinens under svangerskapet og forløsningsmetode.

Stian Langeland Wesnes ved Universitetet i Bergen og hans kolleger undersøkte 12.679 førstegangsfødende deltakere i Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa). Ingen av kvinnene som deltok i undersøkelsen slet med urinlekkasjer før svangerskapet.

Les også: Trening av bekkenbunnsmuskulaturen

- Urininkontinens under svangerskap og vaginalfødsel øker hver for seg risikoen for urininkontinens. Men om kvinnen er inkontinent under svangerskapet og også føder vaginalt, øker ikke risikoen for urininkontinens etter svangerskapet slik vi først hadde antatt, sier Langeland Wesnes til Nhi.no.

Risikoen var altså lik som den for kvinner som ikke slet med urinlekkasje under svangerskapet og føder vaginalt. Langeland Wesnes forteller at de ble overrasket over resultatet.

Keisersnitt beskytter ikke

Det har vært en vanlig oppfatning at keisersnitt beskytter mot inkontinens etter fødselen hvis kvinnen er inkontinent under svangerskapet.

- Det er mange grunner til at kvinner ønsker å ta keisersnitt, dette er ett blant mange argumenter, sier Langeland Wesnes.

Han mener funnene i studien nå kan brukes som et motargument.

- Å ta keisersnitt er forbundet med både infeksjoner og problemer i forbindelse med operasjonen. Dette er det mange som ikke tenker på når de ønsker seg keisersnitt. I studien fant vi at det generelt er mindre urininkontinens etter keisersnitt sammenlignet med vaginal fødsel.

Men risikoendringen blir imidlertid ikke påvirket av om kvinnen var kontinent eller inkontinent under svangerskapet.

Studien viser at omtrent 40 prosent av kvinnene fikk nyoppstått urinlekkasje under svangerskapet, mens omtrent 20 prosent fikk nyoppstått lekkasje etter svangerskapet.

Omtrent halvparten av kvinnene som ble inkontinent under svangerskapet, hadde fått tilbake kontinensen seks måneder etter fødselen.

Verst andre gangen

En tidligere studie gjort av Langeland Wesnes, basert på over 43.000 gravide kvinner, viser at over halvparten opplever urinlekkasje under svangerskapet. Lekkasje både før og i svangerskapet ser ut til å ha sammenheng med å ha født barn tidligere. Kvinnens alder og kroppsmasseindeks – BMI – ser også ut til å virke inn.

Også her ble data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen tatt i bruk. De fleste av kvinnene som rapporterte om urinlekkasje - både før og under svangerskap - opplevde dette sjeldnere enn en gang i uka, og da bare som noen dråper. De fleste kvinner er med andre ord lite plaget av sin urininkontinens.

Knip igjen!

Det finnes flere typer inkontinens. Stressinkontinens, som er lekkasje ved hoste, nys, latter, løp eller hopp, er mest vanlig blant de gravide kvinnene.

Les også: Hva er stressinkontinens?

Langeland Wesnes sier at det er de klassiske knipeøvelsene som hjelper mot dette problemet.

- Dette virker forebyggende og er helt ufarlig, sier han. Urinlekkasje gjelder veldig mange. Likevel er det ifølge Langeland Wesnes lite fokus på problemet, og det finnes for lite forskning på temaet.

Vil du vite mer?